Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8123187 2021-05-10 Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: kwalifikacji na szczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101883 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106732 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123077 2021-05-12
godz. 08:00
Podkarpackie 16/K-KWP/2021 Badania wstępne i okresowe uprawniające do prowadzenia prac podwodnych funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123186 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w dziedzinie: świadczeń pielęgniarsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104941 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badan wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103474 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 1) lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 2) lekarza spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106582 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurologii przez lekarza w Poradni Neurologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107648 2021-05-14
godz. 09:30
Podkarpackie Porada pielęgniarska wraz z przeprowadzeniem badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia, porada lekarska oraz edukacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125760 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: radioterapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111307 2021-05-14
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123340 2021-05-14
godz. 23:59
Podkarpackie Realizacja usługi opiekuńczej nad osobą starszą tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która ze względu na s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097664 2021-05-15
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę korektę górnych i dolnych powiek. Jasło Zlecę korektę górnych i dolnych powiek. Proszę o przesłanie oferty cenowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125821 2021-05-17
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125824 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj.: Oddzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107890 2021-05-19
godz. 00:00
Podkarpackie Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120004 2021-05-19
godz. 14:00
Podkarpackie Obsługa medyczna imprezy masowej kulturalno-rozrywkowej Dożynki Powiatowe, Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego, Dni Gminy Osiek Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124640 2021-05-19
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124691 2021-05-19
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124738 2021-05-19
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124749 2021-05-19
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109013 2021-05-29
godz. 00:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125753 2021-06-01
godz. 10:00
Podkarpackie Wyłonienie podwykonawcy udostępniającego potencjał na cele realizowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)