Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sprzęt do utrzymania czystości - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8095319 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie monitoringu składowiska opadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Chotowa. Zakres zamówienia obejmuje....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101550 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia 1. Przedmiotem zamówienia jest:-świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102315 2021-05-12
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 budowie mostu ... w m. Jabłonki Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067761 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Numer referencyjny: NO-223/VII/21 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089859 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzegorz Cieśl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091643 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 4 sztuk dygestoriów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098688 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Część 1 Zakres prac obejmuje budowę stanowisk słupowych wzdłuż drogi powiatowej wraz z oprawami oświetleniowymi i oprawami LED, a także...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099602 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie DT.261.8.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102350 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+”. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102909 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont dróg - rekultywacja na terenie gminy Tryńcza” w następującym zakresie:1) droga nr ewid. 1 w m. Wólka O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089889 2021-05-12
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa czterech pomp nurnikowych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Sanoku. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych czterech pomp nurnikowych dla kopalń Przemyśl Zachód, Krasn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060898 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła ITPOE wraz z urządzeniami pomocniczymi zainstalowanymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089928 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja realizacji Projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099200 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104941 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badan wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092791 2021-05-12
godz. 14:00
Podkarpackie Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Władysława Jagiełły w Radymnie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092686 2021-05-13 Podkarpackie Usługa odbioru i gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych lub produktów ubocznych pochodzących z zakładu górniczego ZG Sobieski należącego do TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092956 2021-05-13 Podkarpackie Usługa odbioru i gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych lub produktów ubocznych pochodzących z zakładu górniczego ZG Janina należącego do TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110693 2021-05-13 Podkarpackie Sprzedaż drzewa na pniu Charakterystyka przedmiotu przetargu: 1. Sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce gminnej nr ewid. 11970/1 położonej w m. Wola Zarczycka: a) Pakiet nr 1 - olcha ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116805 2021-05-13 Podkarpackie Prace remontowe kominów Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116806 2021-05-13 Podkarpackie Remont instalacji elektrycznej Przedszkola Publicznego Nr 36

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119308 2021-05-13 Podkarpackie Dostawa odzieży i obuwia sportowego dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119744 2021-05-13 Podkarpackie Sprzedaż drewna opałowego z lasu komunalnego: w sołectwie Łętownia-Gościniec, na działce nr ewid. 970/3 oddz.4 ppdz. b, loco las przy pniu: - pakiet nr 1 - sosna - 4 szt. o łącznej objętości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120060 2021-05-13 Podkarpackie Zlecę wykonanie drogi dojazdowej przed dom - Rzeszów Zlecę wykonanie drogi dojazdowej przed dom, ok. 27m. szer. 4m. korytowanie na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120143 2021-05-13 Podkarpackie Poszukuję osoby do plewienia ogrodu - Krosno Witam, Poszukuję osoby do plewienia ogrodu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122405 2021-05-13 Podkarpackie Roboty remontowe: -wymiana okien i drzwi w klatkach schodowych - wymiana instalacji elektrycznych w klatkach schodowych -wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej -malowanie klatki schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117220 2021-05-13
godz. 07:30
Podkarpackie Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107536 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/12/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali sportowej w miejscowości Straszydle PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117918 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy BERRY Sp. z o.o. poprzez Internacjonalizację.” Programu Operacyjnego Polska Wsch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122894 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie podzielone zostało na 5 następujące części: a) część 1 - materiały prom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)