Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sprzęt do utrzymania czystości - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7261712 2020-02-23
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Samochody Audi A3 Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Rzeszów Adres dostawy: Polska , Podlaskie, Białystok Dystans: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292861 2020-02-24 Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na dostawę sprzętu medycznego dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej w celu zwiększenia dostępności do usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336106 2020-02-24 Podkarpackie poczęstunek dla uczestników Uniwersytetu dzieci "Przez ciernie do gwiazd" Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie poc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336076 2020-02-24 Podkarpackie Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Program Operacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336002 2020-02-24 Podkarpackie Usługa nabycia, przygotowania i produkcji audycji radiowej oraz spotu informacyjnego dotyczących PO WER do emisji w radiu oraz zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336142 2020-02-24 Podkarpackie Urządzenie „Therapy Cool” wraz z sondą do kriolipolizy – 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335890 2020-02-24 Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 02/2020 na zakup licencji pakietu oprogramowania ERP Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego systemu inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336079 2020-02-24 Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 03/2020 na zakup maszyny pomiarowej CMM Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338163 2020-02-24 Podkarpackie Specyfikacja przedmiotu zamówienia – minimalne parametry: Zestaw surowców składających się z: Suspensyjny polichlorek winylu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339224 2020-02-24 Podkarpackie Zakup usług doradczych w zakresie dostosowania produktów przeznaczonych do internacjonalizacji do rynku rosyjskiego i ukraińskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338508 2020-02-24 Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Cel zamówienia Zamówienie dotyczy zakupu i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337438 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 Opako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339693 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie Przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników w ramach Uniwersytetu Dzieci. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338759 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) i odpadów o kodzie: 20 02 01 (odpady ulegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343799 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa modułu wieloparametrowego MPM z pomiarami EKG (3/7 odprowadzeń), SpO2 (technologia Nellcor OxiMa.x), NIBP, temperatura x2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283697 2020-02-24
godz. 08:15
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272137 2020-02-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji, utylizacją oraz wyposażeniem w pojemniki do składowania odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290037 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Numer referencyjny: Spr. 75 ZP/2020 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7294808 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kańczuga w roku 2020.” Numer referencyjny: S.270.2.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320999 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Poniatowskiego 35B w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320997 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Poniatowskiego 35A w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320996 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie docieplenia stropodachu w budynku przy ul. Poniatowskiego 35A i 35B w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320678 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących przebudowy linii SN w miejscowościach: Daliowa, Jaśliska, Korczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322632 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza Numer referencyjny: UIB.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330904 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Strzyżów – Boguchwała na linię kablową od stanowiska słupowego nr 20 w miejscowości Połomia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335459 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu Numer referencyjny: S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339624 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i wycinka drzew w obrębie dawnych obiektów kultury materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344043 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Wykonanie zasilania elektrycznego dla dwóch pomp ACG oraz pompy wirowej Gundfos. 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297215 2020-02-24
godz. 09:45
Podkarpackie „Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy boisku do piłki nożnej, parkingu dla 40 miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331205 2020-02-24
godz. 09:45
Podkarpackie Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski Numer referencyjny: RG.ZP-271-2.2020 Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)