Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - oprogramowanie komputerowe, Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7289590 2020-02-20 Podkarpackie Modernizację procesu chłodzenia gotowego produktu I i II linii produkcyjnej w Oddziale Produkcji Nawozów Granulowanych w ZAKŁADACH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334382 2020-02-20 Podkarpackie Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego budynków oraz przegląd urządzeń i instalacji w obiektach Izby Administracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296018 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem Numer referencyjny: OI.271.2.2020 Budowa sali gimnastycznej przy Szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337295 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dziedzini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340754 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie NAWĘGLACZ KOKSOWY 0-3 mm 1. NAWEGLACZ KOKSOWY 0 - 3 MM 48 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340755 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie 1. Drut Rdzeniowy CaSi fi 13mm 5000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340756 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie 1. DRUT RDZENIOWY S 3000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340757 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie Drut C 1. Drut rdzeniowy C 3000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340758 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie 1. Granulat Al gat. A6 10 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315879 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316189 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa półstałego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Świercz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317846 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318406 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 w Łańcucie w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321414 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Ropczyce, ul. Mehoffera; Mielec, ul. Wolności – zadania dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325807 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE SANOK PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329930 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych Numer referencyjny: GZ.272.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333265 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331351 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Numer referencyjny: ZDP. 333-2/2020 Przedmiotem zamówienia jest : zakup f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339837 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Lina stalowa Ø28 WS6x36+IWRC sZ kl.1960 1. Lina stalowa ocynkowana Ø28 mm 6x36WS(C)+IWRC sZ, 1960 N/mm2 rdzeń stalowy (EN12385-4,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318006 2020-02-20
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gm.Skołyszyn – etap I (sieć rozdzielcza PE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321430 2020-02-20
godz. 09:30
Podkarpackie GPIR.271.1.3.2020 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gm.Skołyszyn – etap I (s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317330 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317745 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mokre poprzez budowę zatoki postojowej wraz z wykonaniem altany” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318118 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej Numer referencyjny: RG.I.271.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318005 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 – modernizacja budynku” – etap 1 Numer referencyjny: ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318318 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie (nr działki 169/5, 169/9, 301/2) - II etap” Numer referencyjny: BZP-I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321809 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie A - Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów produkcyjnych wytwarzanych w TAURON Ciepło Sp. z o.o. 1 a) Zadanie nr 1A – odbiór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322584 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie B- Odbiór i gospodarcze wykorzystanie produktów ubocznych wytwarzanych w TAURON Ciepło Sp. z o.o. 1 a) Zadanie nr 6 – odbiór i go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323718 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie D- Odbiór i gospodarcze wykorzystanie produktów ubocznych wytwarzanych w TAURON Wytwarzanie S.A. część II 1 a) Zadanie nr 29 – us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323717 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie C - Odbiór i gospodarcze wykorzystanie produktów ubocznych wytwarzanych w TAURON Wytwarzanie S.A. część I 1 a) Zadanie nr 20A – o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)