Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - kredyty, pożyczki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8111826 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108998 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy 00/100 zł) zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109323 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109322 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109135 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102761 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 PLN Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021 1) Udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w walucie polskiej w maksymalnej wysokości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122571 2021-05-28
godz. 14:00
Podkarpackie KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY W KWOCIE 1.567.000,00 zł. 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2020 roku Gminie Czarna kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.567.000,00 zł (słow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111574 2021-06-07
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 936 789,16 PLN, w tym 2 454 811,40 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114729 2021-06-08
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Pilzno Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 453 713,00 zł na spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)