Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - oświetlenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8098688 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Część 1 Zakres prac obejmuje budowę stanowisk słupowych wzdłuż drogi powiatowej wraz z oprawami oświetleniowymi i oprawami LED, a także...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104770 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie kompleksu festynowo - rekreacyjnego w Lutowiskach Część 1 Oświetlenie terenu rekreacyjno – festynowego - montaż 16 opraw typu LED o mocy 500W z charakterystyką asymetryczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107964 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP II”. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Orzechowce polegające na budowie oświetlenia od projektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122911 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie IPZ.042.6.2.2020 Wykonanie iluminacji i oświetlenia zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089618 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie - etap II w zakresie: • Zasilanie i szafa sterowania,• Linie kablowe,• Słupy i oprawy1) Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101833 2021-05-17
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bogu-chwała (5 zadań częściowych) Część 1 Część 1: Budowa oświetlenia drogi 807 w Zgłobniu4.1.1. Zakres rzeczowy niżej wymienionego zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102600 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP I” Część 1 Wykonanie oświetlenia w miejscowości Orzechowce poprzez wykonanie oświetlenia od słupa nr 9 do słupa nr 19 (10 lamp L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119868 2021-05-18
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz. nr. ewid. nr 51, 52, 53, 104, 107, 110, 111, 633/6, 640/1, 645, w miejscowości Brzezowa- z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095806 2021-05-18
godz. 08:00
Podkarpackie Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli Zaprojektowano przebudowę istniejącego oświetlenia boiska do piłki nożnej w Dukli.Projekt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111439 2021-05-18
godz. 09:00
Podkarpackie ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radymno w 2021” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w 6 miejscowościach poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106882 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzebownisko, w miejscowości Łukawiec. Zakres zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w następujących odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119816 2021-05-18
godz. 12:00
Podkarpackie Wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091767 2021-05-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dobudowa oświetlenia parkowego w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II - etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie- etap II w zakresie: • Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125927 2021-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA MASZTOWEGO PŁYT POSTOJOWYCH DLA STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻRÓDEŁ ŚWIATŁA TYPU LED WRAZ Z SYSTEMEM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107310 2021-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa opraw oświetlenia drogowego dla potrzeb PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119357 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Kolbuszowej” obejmujące:1. Budowa szafy oświetleniowej SO wraz z przyłączem 2. Zabezpieczenie prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127255 2021-05-21
godz. 13:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Besko ul. Przelotowa dz. nr 1420. 1147/3, 1149/2, 604/7, 762/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118555 2021-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grzybowej w Nowej Dębie – etap II w zakresie: • Opracowanie dokumentacji projektowej, • linie kablowe n/N-0.4kV (zasil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127296 2021-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie II Postępowanie. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej – Wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z oświetleniem placu. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Rzeszowie. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Rzeszowie. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)