Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8090817 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Robota budowlana – konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej ośrodka specjalistycznego Kampy wraz z naprawą okablowania suwnicy w budynku nr 73 w Kielcach” Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107311 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Hoszów, Sanok, Nowosiółki, Haczów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110648 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Myśliwska) - 1 część

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111286 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (Podkarpacka, Starowiejska, Wieniawskiego, Makuszyńskiego), Łąka, Rudna Mała, Błędowa Zgłobieńska, Łukawiec –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111287 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Sanok, Myczkowce, Baligród, Sanok, Rzepedź, Stara Wieś

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111814 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Krosno w miejscowościach: Korczyna, Daliowa, Zręcin, Rożnowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116438 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa stacji transformatorowej Miejsce Piastowe 4 wraz z nawiązaniem do sieci SN-30KV (słup nr 73) i nawiązaniami do sieci nN oraz przebudową napowietrznej sieci nN na kablową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118053 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania Infrastruktury technicznej drogi S19 w msc. Zdziary- 1 część.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095806 2021-05-18
godz. 08:00
Podkarpackie Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli Zaprojektowano przebudowę istniejącego oświetlenia boiska do piłki nożnej w Dukli.Projekt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125188 2021-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Mielec, ul. Kilińskiego – zadanie dla przyłączenia odbiorcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125187 2021-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN – Gorzyce – zadanie dla przyłączenia odbiorcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120548 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej, budowa stacji ładowania pojazdów oraz remont nawierzchni i odwodnienia parkingu na działkach nr ewid. 3081/4, 3081/5 w m. Krosno” Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125172 2021-05-24
godz. 14:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i realizacja wykonania przyłącza hali namiotowej do sieci elektroenergrtycznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118555 2021-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grzybowej w Nowej Dębie – etap II w zakresie: • Opracowanie dokumentacji projektowej, • linie kablowe n/N-0.4kV (zasil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)