Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - instalacje wewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8090817 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Robota budowlana – konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej ośrodka specjalistycznego Kampy wraz z naprawą okablowania suwnicy w budynku nr 73 w Kielcach” Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087094 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach – adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności :1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116806 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Remont instalacji elektrycznej Przedszkola Publicznego Nr 36

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122405 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty remontowe: -wymiana okien i drzwi w klatkach schodowych - wymiana instalacji elektrycznych w klatkach schodowych -wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej -malowanie klatki schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108800 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II w zakresie wykonania:1) roboty rozbiórkowe,2) podkłady i wylewki pod posadzki,3) parapety i kratki wentylacyjne,4) sufity,5)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108597 2021-05-17
godz. 15:00
Podkarpackie WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane – Roboty instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119816 2021-05-18
godz. 12:00
Podkarpackie Wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121794 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Remont budynku Ośrodka Zdrowia wraz z rozbiórką komina w miejscowości Markowa” Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia: 1) Zmiana pokrycia dachu, 2) Wymianie części eleme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117127 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa budynku remizy OSP w Tylawie na działce nr ewid. 523 - etap III Część 1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót wykończeniowych budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124175 2021-05-26
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac przy założeniu leśnym obejmująca:Kontynuacja prac budowlanych – suszarnia z Pateraków:a. tynki ścian ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108830 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. „Rozwój pewności zasilania aglomeracji miejskich z zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)