Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - kursy i szkolenia inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8110736 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej:1. Szkolenie pn. Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego z zastosowaniem automatycznego grom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105072 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116828 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 10 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115907 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pt. „Końcowe rozliczanie i zamykanie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO WP” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125395 2021-05-18
godz. 15:00
Podkarpackie PF.261.12.2021.ES Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125443 2021-05-18
godz. 15:00
Podkarpackie Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 „Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106563 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Kadry dla Regionu W ramach 1 części: Zadaniem Wykonawcy/ów jest zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)