Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - roboty ziemne, wynajem sprzętu - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8107087 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie – Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 w miejscowości Opacie Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie osuwisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110469 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich … Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko od km 24+400 do km 25+175 … w m. Krościenko Pełna nazwa postępowania: Likwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)