Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - utrzymanie dróg - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8406151 2021-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021 / 2022 i 2022 / 2023 Część 1: Zadanie nr 1:• nośnik oferenta łącznie z posypywarką i pługiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403520 2021-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie śliskości, gołoledzi, lodowicy oraz odśnieżanie dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406173 2021-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków na terenie miasta Jasła Część 1: Element I - STREFA CENTRUM WSCHÓD Część 2: Element II -STREFA CENTRUM ZACHÓD Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406175 2021-09-28
godz. 11:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła – cz.2 Część 1: ELEMENT I – główne ciągi komunikacyjne część A Część 2: ELEMENT II – główne ciągi komuni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406174 2021-09-28
godz. 12:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła – cz.1 Część 1: ELEMENT I – Oś. Hankówka Część 2: ELEMENT II – Oś. Brzyszczki Część 3: ELEMENT III –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399946 2021-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2021/2022 Część 1: Obsługa miasta Lubaczów, gmin Lubaczów, Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413943 2021-10-01
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: ZADANIE NR I Zimowe utrzymanie następujących dróg: a) 1826R Święcany – gr. wojew. – Czermna b) 18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414208 2021-10-01
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382873 2021-10-04
godz. 10:00
Podkarpackie Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2021/2022 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku " Numer referencyjny: ZP.2520.3.2021 Zimo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412223 2021-10-04
godz. 10:00
Podkarpackie Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie Miasta Dębica Część 1: 1) Mechaniczne odśnieżanie jezdni o szerokości 5,50 m – 6,50 m (I, II, III kolejność) – około 230 km/m-c....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417773 2021-10-04
godz. 12:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Część I zamówienia: odśnieżanie dróg gminnych wraz z przyległymi do nich parkingami i miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421123 2021-10-05
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymanie dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Część I – Okręg Przemyśl Obwód Przemyśl Część 2: Część II – Ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8420592 2021-10-08
godz. 09:00
Podkarpackie ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIŚNIOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423190 2021-10-11
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 Część 1: Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397445 2021-10-15
godz. 09:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)