Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095508 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica-Karapyty-Grenda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095484 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci- Barnaś dz. nr 116/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095525 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej Wietlin-Wysocko nr 111576R w m. Wietlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096449 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi gminnej nr 119007 R w miejscowości w miejscowości Bystre w km 0+000÷0+150 na działce 331” 1) Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlanych związanych z realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097810 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 173R - ul. Kościuszki oraz Nr 1 174R - ul. Wałowa w m. Radomyśl Wielki na łącznej długości 2,080 km; Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099198 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP III” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Żurawica etap III. Przebudowa drogi na dz. nr 346/53 obręb 0004 Buszkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100351 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. w zakresie wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093479 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno”.W zakres robót wchodzi przebudowa następujących dróg:1) Przebudowa drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102315 2021-05-12
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 budowie mostu ... w m. Jabłonki Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111808 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polana na działce nr ew.: 88 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowa drogi na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105026 2021-05-13
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG Zakres zamówienia obejmuje:1) roboty w zakresie sieci wodociągowej; 2) roboty w zakresie siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119570 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114704 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty brukarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118781 2021-05-14
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa drogi gminnej publicznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098698 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098955 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa dróg - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza - 6 zadań. Część 1 ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104770 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie kompleksu festynowo - rekreacyjnego w Lutowiskach Część 1 Oświetlenie terenu rekreacyjno – festynowego - montaż 16 opraw typu LED o mocy 500W z charakterystyką asymetryczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105757 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie szlaków operacyjnych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2021 r. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:a) Wykonywaniu prac z zakresu bieżącego utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107087 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie – Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 w miejscowości Opacie Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie osuwisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107680 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Klimkówka – I etap . Realizacja zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr G130455R w KM 0+763 – 1+617 w miejscowości Klimkówka....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107958 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107963 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102615 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ZDZIECHOWICE PIERWSZE I ZDZIECHOWICE DRUGIE 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zaklików w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106875 2021-05-14
godz. 11:30
Podkarpackie PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet I Część 1 1) CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 402 w miejscowości Szkodna (Wieliszówka) Zakres robót:Wykonanie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102093 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie „Przebudowę dróg gminnych I etap 2021” obejmujące roboty budowlane na drogach gminnych w Raniżowie: - ul. Królowej Jadwigi, - ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1256 - na dz. nr ewid. 14/2 (Borki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106359 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie "Przebudowę dróg gminnych I etap 2021” obejmujące roboty budowlane na drogach gminnych w Raniżowie:- ul. Królowej Jadwigi,- ul. Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108536 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie 1) W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę drogi na działkach nr ewid. 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1, 1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110469 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich … Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko od km 24+400 do km 25+175 … w m. Krościenko Pełna nazwa postępowania: Likwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111879 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bocznej od Niezłomnych w Stalowej Woli.2. Zasadniczy zakres robót obejmuje:- wykonanie ciągu pieszo – jezdne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)