Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sieci gazowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105210 2021-05-13
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebiegiem/lokalizacją na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108414 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności spółki Infosoftware poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi zdalnego wytwarzania komponentów 2D i 3D w techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089888 2021-05-18
godz. 10:45
Podkarpackie Remont przejścia gazociągu i ropociągu nad rzeką Jasiołką - KRNiGZ Roztoki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu przejścia ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)