Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8094270 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Robota budowlana – Budynek nr 508 w Nowej Dębie, konserwacja ramp rozładunkowych celem dostosowania do przepisów bhp. Część 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja ramp rozła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093264 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie”. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097944 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa istniejącego budynku leśniczówki wraz z wykonaniem instalacji gazowej (budowa zbiornika na gaz płynny) na działce nr ew. 1441 w miejscowości Odrzechowa, gmina Zarszyn. Przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087094 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach – adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności :1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118891 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie I.7013.728.2.2021.AS „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” – modernizacja pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Bieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101819 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze polegająca na remoncie części pomieszczeń w istniejącym budynku zlokalizowanym na działkach nr ewid: 1581/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108800 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II w zakresie wykonania:1) roboty rozbiórkowe,2) podkłady i wylewki pod posadzki,3) parapety i kratki wentylacyjne,4) sufity,5)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112172 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Dostosowanie klatek schodowych oraz części powierzchni ogólnodostępnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122897 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie-etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122728 2021-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa budynku remizy OSP w Olimpowie - Roboty elewacyjne, wykonanie podbitki, izolacja fundamentów wraz z wykonaniem odboju z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120296 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119847 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia i montażem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107371 2021-05-24
godz. 12:00
Podkarpackie REMONT I PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO VICTORIA PRZEBUDOWA I REMONT DOMU STUDENCKIEGO VICTORIA W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW COVID 19 I INSTALACJI CE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124157 2021-05-25
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2" 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124774 2021-05-25
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa sale lekcyjnych w budynku D Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń sal lekcyjnych w budynku D Zespołu szkół im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122526 2021-05-26
godz. 08:30
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na filię Środowiskowego Domu Samopomocy, na działce nr 322 w Terliczce Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)