Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - magazyny, zakłady produkcyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8089859 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzegorz Cieśl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099200 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104207 2021-05-17
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie 1. Przedmiotem zamówienia jest właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej kompleksowe wykonanie inwestycji pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117952 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124260 2021-05-25
godz. 15:00
Podkarpackie Poszerzenie działalności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)