Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - obiekty użyteczności publicznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8092667 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze - przebudowa dachu na części istniejącej. Przedmiotem zamówienia jest : realizacja zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095829 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOJANOWIE – REMONT SANITARIATÓW Przedmiotem zamówienia jest: Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanowie. Zakres zadania obejmuje w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089859 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzegorz Cieśl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106026 2021-05-13
godz. 13:00
Podkarpackie Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II Prace adaptacyjne w budynku usługowo mieszkalnym w Ustrzykach Dolnych, dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065412 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa robót i materiałów budowlanych w celu budowy Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Implantologii o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114939 2021-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie „Remont budynku DS HILTON przy ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie z dostosowaniem do przepisów p.poż.” Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku Domu Studenta HILTON przy ul. Ćwiklińskiej w Rzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114707 2021-05-19
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym” polegające na budowie budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym usytuow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117255 2021-05-21
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku”.2. Zadanie obejmuje: budowę budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku wraz z wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119105 2021-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Część 1 Zad. nr 1 – Reorganizacja Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117127 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa budynku remizy OSP w Tylawie na działce nr ewid. 523 - etap III Część 1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót wykończeniowych budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122526 2021-05-26
godz. 08:30
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na filię Środowiskowego Domu Samopomocy, na działce nr 322 w Terliczce Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119116 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Albigowej o oddziały przedszkole. Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy budynku Szkoły o cztery oddziały przedszkolne, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123432 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE "CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE" Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy:Etap I - Zakres projektowy obejmujący wykonanie pełno-branżowej dokumentac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111303 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: SIR-2512-1/21 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123348 2021-06-07
godz. 23:59
Podkarpackie Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie-Rozwój MŚP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane do stanu wykończeniowego „pod kluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903878 2026-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. zadania „Adaptacja pomieszczeń schron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)