Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8114869 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie KSL.7240.8.2021.DN Opracowanie koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116816 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie roli Ekspertów ze strony pracodawców prowadzących zadania praktyczne realizowane w formie projektowej ze studentami PWSW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117918 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy BERRY Sp. z o.o. poprzez Internacjonalizację.” Programu Operacyjnego Polska Wsch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092908 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Badanie ewaluacyjne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej. Celem głównym badania jest ocena wpły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073011 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie Rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego , jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125986 2021-05-17
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych firmy STALKOS Stanisław Kosina poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107402 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy pn. „Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników na potrzeby regionalnego programu dla województwa podkarpackiego na lata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116877 2021-05-25
godz. 00:00
Podkarpackie Rozliczenie Pit za 2019 z Holandii - Czudec Witam. Potrzebuję rozliczyc pit za rok 2019 z Holandii, poniewaz moja byla księgowa ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)