Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Edukacja, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105072 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068685 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia część A KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJ/NIESAMODZIELNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122660 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Szkolenie indywidualne: Operator koparkoładowarek - wszystkie kl. III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114791 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Ekspertów ze strony pracodawców prowadzących zadania praktyczne realizowane w formie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116828 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 10 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116831 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 8 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119430 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125966 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Przeszkolenie 16 osób w dwóch grupach w ramach środków Funduszu Pracy według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125965 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Przeszkolenie 100 osób bezrobotnych w maksymalnie 14 grupach 5-15 osobowych w ramach środków Funduszu Pracy (według planu nauczani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125964 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Przeszkolenie 16 osób bezrobotnych w 2 grupach po 8 osób łącznie z egzaminem UDT w ramach środków Funduszu Pracy (według planu nau...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115907 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pt. „Końcowe rozliczanie i zamykanie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO WP” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125937 2021-05-18
godz. 00:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie: Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż i dem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125395 2021-05-18
godz. 15:00
Podkarpackie PF.261.12.2021.ES Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125443 2021-05-18
godz. 15:00
Podkarpackie Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 „Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119146 2021-05-19
godz. 12:00
Podkarpackie PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2 DLA 18 OSÓB ORAZ EGZAMINU NA POZIOMIE C1 DLA 24 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127059 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ, ZARZĄDZAJĄCEJ I DYDAKTYCZNEJ KARPACKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI W KROŚNIE PROWADZĄCE DO ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI UCZELNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125996 2021-05-30
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję kursu na wózki widłowe z uprawnieniami UDT, TUV - Rzeszów Poszukuję kursu na wózki widłowe z uprawnieniami UDT, TUV. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106563 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Kadry dla Regionu W ramach 1 części: Zadaniem Wykonawcy/ów jest zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116753 2021-06-07
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla 14 grup skazanych po 12 osób każda grupa, w 7 jednostkach OISW Rzeszów Numer referencyjny: OI/POWER.2230.1.2021 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117953 2021-06-07
godz. 11:00
Podkarpackie Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)