Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086791 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095508 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica-Karapyty-Grenda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095484 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci- Barnaś dz. nr 116/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095525 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej Wietlin-Wysocko nr 111576R w m. Wietlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114997 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę zdjęcie kostki, odkopanie fundamentu domu, ocieplenie i odwodnienie - Rzeszów Szukam do pomocy pracowitej osoby, która zdejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115024 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Naprawa schodów zewnętrznych, położenie kostki brukowej - Jasło Witam, Szukam kogoś kto skuje płytki, które rozmarzły i odpadły i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115026 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie podjazdu - Krosno Witam, Zlecę wykonanie podjazdu (gruz, piasek, płytki 50x50). Zainteresowanych proszę o kontakt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096449 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi gminnej nr 119007 R w miejscowości w miejscowości Bystre w km 0+000÷0+150 na działce 331” 1) Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlanych związanych z realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097810 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 173R - ul. Kościuszki oraz Nr 1 174R - ul. Wałowa w m. Radomyśl Wielki na łącznej długości 2,080 km; Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099198 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP III” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Żurawica etap III. Przebudowa drogi na dz. nr 346/53 obręb 0004 Buszkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100351 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. w zakresie wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093479 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno”.W zakres robót wchodzi przebudowa następujących dróg:1) Przebudowa drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102315 2021-05-12
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 budowie mostu ... w m. Jabłonki Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111808 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polana na działce nr ew.: 88 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowa drogi na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122605 2021-05-12
godz. 15:00
Podkarpackie ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA W 2021 ROKU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120060 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie drogi dojazdowej przed dom - Rzeszów Zlecę wykonanie drogi dojazdowej przed dom, ok. 27m. szer. 4m. korytowanie na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105026 2021-05-13
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG Zakres zamówienia obejmuje:1) roboty w zakresie sieci wodociągowej; 2) roboty w zakresie siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105943 2021-05-13
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119570 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105082 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2021 r. - Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław Część 2 Drobne remonty mostów i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114704 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty brukarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118781 2021-05-14
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa drogi gminnej publicznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098698 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098955 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa dróg - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza - 6 zadań. Część 1 ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104548 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa przyszkolnego boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby komunikacji, piłkochwytem wysok. 4m oraz drenaż wraz z przyłączeniem kanalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104770 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie kompleksu festynowo - rekreacyjnego w Lutowiskach Część 1 Oświetlenie terenu rekreacyjno – festynowego - montaż 16 opraw typu LED o mocy 500W z charakterystyką asymetryczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105739 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla – ok. 38.000 m2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:Etap 1 – ok. 37.000 m2 oznakowaniaEtap 2 – prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105757 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie szlaków operacyjnych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2021 r. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:a) Wykonywaniu prac z zakresu bieżącego utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107087 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie – Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 w miejscowości Opacie Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie osuwisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)