Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8120711 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie blok przygotowania sprężonego powietrza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087094 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach – adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności :1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060898 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła ITPOE wraz z urządzeniami pomocniczymi zainstalowanymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089928 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja realizacji Projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116805 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Prace remontowe kominów Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122405 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty remontowe: -wymiana okien i drzwi w klatkach schodowych - wymiana instalacji elektrycznych w klatkach schodowych -wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej -malowanie klatki schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070413 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer referencyjny: 3/ZP/SZ/2021 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105210 2021-05-13
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebiegiem/lokalizacją na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108414 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności spółki Infosoftware poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi zdalnego wytwarzania komponentów 2D i 3D w techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108800 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II w zakresie wykonania:1) roboty rozbiórkowe,2) podkłady i wylewki pod posadzki,3) parapety i kratki wentylacyjne,4) sufity,5)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122985 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do sali pacjentów nr 5 w Oddziale Chirurgii Naczyniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121863 2021-05-17
godz. 14:00
Podkarpackie (D) Wykonanie remontu reduktora, Zakładu Stalownia Huty Stali Jakościowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089888 2021-05-18
godz. 10:45
Podkarpackie Remont przejścia gazociągu i ropociągu nad rzeką Jasiołką - KRNiGZ Roztoki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu przejścia ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125323 2021-05-21
godz. 09:45
Podkarpackie DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOTŁÓW OPALANYCH EKOGROSZKIEM W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatyczny kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124721 2021-05-21
godz. 14:00
Podkarpackie Serwis modułów EDI 2 wraz z chemicznym płukaniem w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117952 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118539 2021-05-24
godz. 08:00
Podkarpackie konserwacja łazienek w budynku nr 569 (WSP) wraz z konserwacją węzła cieplnego na PZS w Nowej Dębie Część 1 1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja łazienek w budynku nr 569...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121794 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Remont budynku Ośrodka Zdrowia wraz z rozbiórką komina w miejscowości Markowa” Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia: 1) Zmiana pokrycia dachu, 2) Wymianie części eleme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117127 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa budynku remizy OSP w Tylawie na działce nr ewid. 523 - etap III Część 1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót wykończeniowych budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114349 2021-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Projekt i wykonanie modernizacji układu mielenia siarki nr. 2. zabudowa filtra separującego z wentylatorem (możliwość sterowania p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124961 2021-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Projekt i wykonanie modernizacji układu mielenia siarki nr. 2. zabudowa filtra separującego z wentylatorem (możliwość sterowania p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124175 2021-05-26
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac przy założeniu leśnym obejmująca:Kontynuacja prac budowlanych – suszarnia z Pateraków:a. tynki ścian ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122882 2021-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.2. Zakres robót instalacyjnych obejmuje przebudowę instalacji c.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110656 2021-05-28
godz. 12:00
Podkarpackie Obsługa serwisowa wraz z dostawą części strategicznych turbozespołu - turbiny parowej typu SST-300C (VE45) wraz z generatorem typu TDPS TC145 zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział Elektrocie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)