Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8109739 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca Charakterystyka przedmiotu zamówienia:a) wykonanie robót konserwacyjnych i mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090843 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Barskiej 10 w Przemyślu, znajdującym się na działce nr 1675 w obrębie 205.2. Zakres robót obejmuje r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111971 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa magistrali wodociągowej Ø300 w Rynku w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090115 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087094 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach – adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności :1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099602 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie DT.261.8.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106689 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawę urządzeń i materiałów hydraulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105026 2021-05-13
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG Zakres zamówienia obejmuje:1) roboty w zakresie sieci wodociągowej; 2) roboty w zakresie siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104540 2021-05-13
godz. 09:30
Podkarpackie Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegającej na przebudowie sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami na terenie Stacji Obsługi Samochodów KWP przy ul. Lwowskiej 28 w Krośnie – Etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107756 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa wodomierzy do wody zimnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122396 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Wymiana wodomierzy (79szt.) na nowe z nakładkami radiowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2c w Stalowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108414 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności spółki Infosoftware poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi zdalnego wytwarzania komponentów 2D i 3D w techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105082 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2021 r. - Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław Część 2 Drobne remonty mostów i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104548 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa przyszkolnego boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby komunikacji, piłkochwytem wysok. 4m oraz drenaż wraz z przyłączeniem kanalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111002 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie regeneracji i legalizacji wodomierzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107606 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Czyszczenie zbiorników i urządzeń w układzie technologicznym oczyszczalni wód deszczowo-przemysłowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109699 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest remont sieci kanalizacyjnej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych. Uherce Mineralne 153 , 38-623 Uherce Mineralne. Szczegółowy zakres robót został wyszczególn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110697 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błażowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej 4. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111457 2021-05-17
godz. 11:30
Podkarpackie Utrzymanie dróg leśnych i składów przejściowych drewna będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2021 r. I. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:1) ZADANIE NR 1 obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111836 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego w RzeszowieZamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenie wód opadowych z tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111094 2021-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 761/1 i 598/109 w Cieszacinie Wielkim Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej PE fi 110 mm SDR 11 PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117172 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I tym:Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz modernizacja i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119348 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka polegająca na bud. chodnika w m Albigowa i Handzlówka na terenie Gm. Łańcut wraz z bud. i przebud. infr. tech. w systemie zapr. i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120295 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I, tym: Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102330 2021-05-20
godz. 14:00
Podkarpackie „Budowa odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 780 mb w miejscowości Wampierzów - Kawęczyn” Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17, PN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117952 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084378 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa dwóch zbiorników suchych w leśnictwie Gumniska i jednego zbiornika suchego w leśnictwie Wolica Numer referencyjny: SA.270.6.2021.ND Wartość bez VAT: 735 131.90 PLN Zbiornik nr 5 w odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119702 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5 i S-3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowych wraz z uzbrojeniem oraz ruro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122222 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Czudec Część 1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 obejmuje wykonanie trzech odcinków sieci w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)