Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7903878 2026-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12 1. Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917118 2021-12-31
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Surowce parafinowe 1 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927951 2021-04-19
godz. 00:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ortopedycznym i Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888246 2021-04-15
godz. 12:00
Podkarpackie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913283 2021-03-31
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906118 2021-03-25
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Numer referencyjny: PN/41/2020 Dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911413 2021-03-17
godz. 09:30
Podkarpackie Nadzór inwestorki nad Budową zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sokole wraz z infrastrukturą 2. Modernizacją dwóch zbiorników ret...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888115 2021-03-16
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/45/2020 Wartość bez VAT: 9 964 032.77 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891577 2021-03-12
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911341 2021-03-03
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych: 1. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sokole wraz z infrastrukturą 2. Modernizacja dwóch zbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932191 2021-03-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych kompaktowych dla budynków przy ul. Rynek 9 i Witolda w Rzeszowie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934057 2021-03-01
godz. 15:00
Podkarpackie Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości Przedmiotem zamówienia jest: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934530 2021-02-26
godz. 15:00
Podkarpackie Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929309 2021-02-26
godz. 14:00
Podkarpackie Wymiana instalacji kanalizacyjnej i instalacji zimnej wody wraz z wymianą wodomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904824 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wyposażenie pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza) w sprzęt komputerowy Numer referencyjny: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934251 2021-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa rękawic diagnostycznych Numer referencyjny: DZP-380-1/2021 Poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowych.Poz. 2 rękawice diagn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934250 2021-02-25
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” Numer referencyjny: ZP/UR/02/2021 Aparat u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923174 2021-02-24
godz. 23:59
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na zakup Pieca przelotowego do pracy ciągłej z ochronną atmosferą endotermiczną – 1 szt. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930329 2021-02-24
godz. 15:00
Podkarpackie Centrum Badawczo-Rozwojowe w zakresie technologii HSM w zastosowaniu dla kolejnictwa i motoryzacji Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912856 2021-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932193 2021-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa zaworów kulowych i przepustnic” z podziałem na pięć części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/2/21/UE Wartość bez VAT: 2 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934578 2021-02-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę brygadom prace elewacyjne - Rzeszów Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuje brygad do elewacji. Inwestycja to...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904522 2021-02-23
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928562 2021-02-23
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932175 2021-02-23
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932780 2021-02-23
godz. 11:00
Podkarpackie ZP/UR/03/2021 „Dostawa symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930153 2021-02-23
godz. 08:00
Podkarpackie Wdrożenie wyników prac B+R Zapytanie ofertowe nr 2A/POIR322 na dostawę, montaż i instalację Automatu do obróbki strumieniowo-ście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930318 2021-02-22
godz. 23:59
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności ZPK Czarna Sp. z o.o. Sp. K. poprzez wdrożenie nowego produktu Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932647 2021-02-22
godz. 23:59
Podkarpackie „Innowacyjny proces technologiczny wykorzystania surowców odpadowych do produkcji ceramicznych suchych mieszanek o kontrolowanym s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)