Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8101891 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110705 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania biurowca ZTM, przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie oraz Dworca Lokalnego przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116843 2021-05-12
godz. 00:00
Podkarpackie Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092686 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa odbioru i gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych lub produktów ubocznych pochodzących z zakładu górniczego ZG Sobieski należącego do TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092956 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa odbioru i gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych lub produktów ubocznych pochodzących z zakładu górniczego ZG Janina należącego do TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117220 2021-05-13
godz. 07:30
Podkarpackie Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102834 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu gminy miejskiej Mielec Numer referencyjny: ZP.271.18.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118715 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Utylizacja szkła okiennego zbrojonego ok 6,5t, lokalizacja 38-500 Sanok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107499 2021-05-15
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzątanie budynku biurowego oraz przyległego terenu wraz z odśnieżaniem przy ul. Słonecznej 2 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122834 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Sanoka w 2021 r. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie czystości i porzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084456 2021-05-17
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-4/ZUO/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108564 2021-05-18
godz. 10:45
Podkarpackie „Likwidacja zbędnej infrastruktury poeksploatacyjnej kopalń: Grobla, Pławowice, Tarnów I, Żurawica i Jodłówka 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce zbędnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110712 2021-05-19
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Siedliskach Gmina Lubenia w 2022 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie usta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122807 2021-05-24
godz. 08:00
Podkarpackie Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw z wykonaniem badań fizyko-chemicznych próbek wody i gruntu w Kielcach Część 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wydołowanie nieużytkowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102771 2021-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie Odbieranie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów, w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)