Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8102666 2021-05-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123187 2021-05-10 Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: kwalifikacji na szczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114384 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wymiana źródła Ir-192 oraz wykonanie przeglądu aparatu do brachyterapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111857 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych, pakiet I Część 2 Sukcesywna dostawa artykułów medycznych, pakiet II Część 3 Sukcesywna dostawa artykułów medycznych pakie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070390 2021-05-10
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do analizatora parametrów krytycznych oraz dostawy odczynników do histopatologii i cytologii Numer referencyjny: DZP/6/PN/2021 Wartość bez VAT: 14...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103423 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Część 1 Zadanie nr I – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU Część 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110748 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych - podział na części Część 1 Syntetyczny szew niewchłanialny monofilamentowy poliamidowy niepowlekany z igłą - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114381 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań DHEA-S, Progesteron, Androstendion na analizatorze Atellica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119550 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa leku heparyny drobnocząsteczkowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8114379 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Butelka na wodę do spłukiwania optyki endoskopowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102666 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101883 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106732 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123077 2021-05-12
godz. 08:00
Podkarpackie 16/K-KWP/2021 Badania wstępne i okresowe uprawniające do prowadzenia prac podwodnych funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123186 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w dziedzinie: świadczeń pielęgniarsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114375 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110724 2021-05-12
godz. 10:30
Podkarpackie DOSTAWA PRODUKTÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Część 1 PAKIET I Asortyment jednorazowego użytku stosowany na bloku operacyjnym, asortyment przeznaczony dla pacjenta, podkłady higieniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110436 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Część 1 Zadanie nr 1 – Sprzęt jednor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104941 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badan wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112002 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa akcesoriów, środków opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103474 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 1) lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 2) lekarza spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119561 2021-05-13
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa preparatu Pembrolizumab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8106582 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurologii przez lekarza w Poradni Neurologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107705 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy leków z programów lekowych, cytostatyków, produktu leczniczego stosowanego w retinopatii wcześniaczej Część 1 Baricitinibum Część 2 Ixekizumabum Część 3 Ranibizumab ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8113968 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy systemów do bezwęzłowego szycia ran. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy systemów do bezwęzłowego szycia ran przeznaczonych do aparatu DaVinci dla Kliniki Urologii i Urologii Onkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114101 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odzieży operacyjnej Część 1 Przedmiot zamówienia obejmuje ubranie operacyjne SMS bluza + spodnie DZP-380-12/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107648 2021-05-14
godz. 09:30
Podkarpackie Porada pielęgniarska wraz z przeprowadzeniem badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia, porada lekarska oraz edukacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070418 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów do wykonywania zabiegów kardiologicznych Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/17/2021 Dostawa wyrobów medycznych Dostawa wyrobów medycznych Dostawa wyrobów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067810 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8114938 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety Część 1 Dostawa fartucha barierowego w ilości 2500 sztuk, Część 2 Dostawa rękawic lateksowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)