Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092667 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze - przebudowa dachu na części istniejącej. Przedmiotem zamówienia jest : realizacja zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095829 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOJANOWIE – REMONT SANITARIATÓW Przedmiotem zamówienia jest: Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanowie. Zakres zadania obejmuje w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089859 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzegorz Cieśl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099200 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106026 2021-05-13
godz. 13:00
Podkarpackie Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II Prace adaptacyjne w budynku usługowo mieszkalnym w Ustrzykach Dolnych, dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105029 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Remont elewacji wschodniej zabytkowej kamienicy położonej na działce nr 48/7 przy ul. 3-go Maja 1 w Dukli:rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m – 229,50 m2,obicie zmurszałych tyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122925 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie IPZ.042.6.1.2020 Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna - Etap I PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065412 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa robót i materiałów budowlanych w celu budowy Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Implantologii o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104207 2021-05-17
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie 1. Przedmiotem zamówienia jest właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej kompleksowe wykonanie inwestycji pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077813 2021-05-18
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje na podstawie opracowanej dokumentacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej z garażami i układem komuni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114939 2021-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie „Remont budynku DS HILTON przy ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie z dostosowaniem do przepisów p.poż.” Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku Domu Studenta HILTON przy ul. Ćwiklińskiej w Rzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114707 2021-05-19
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym” polegające na budowie budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym usytuow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117176 2021-05-20
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej w Stalowej Woli wraz z niezbędną infrastrukturą. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Budowę boiska wielofunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117553 2021-05-20
godz. 14:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117255 2021-05-21
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku”.2. Zadanie obejmuje: budowę budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku wraz z wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119863 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Odnowa dziedzińca szkół I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu i Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117952 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119105 2021-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Część 1 Zad. nr 1 – Reorganizacja Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117127 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa budynku remizy OSP w Tylawie na działce nr ewid. 523 - etap III Część 1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót wykończeniowych budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117263 2021-05-25
godz. 10:00
Podkarpackie Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego. Zadanie: Rewitalizacja parku zdrojowego w Polańczyku-Zdroju C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124260 2021-05-25
godz. 15:00
Podkarpackie Poszerzenie działalności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122526 2021-05-26
godz. 08:30
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na filię Środowiskowego Domu Samopomocy, na działce nr 322 w Terliczce Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119116 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Albigowej o oddziały przedszkole. Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy budynku Szkoły o cztery oddziały przedszkolne, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123432 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE "CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE" Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy:Etap I - Zakres projektowy obejmujący wykonanie pełno-branżowej dokumentac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111303 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: SIR-2512-1/21 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123348 2021-06-07
godz. 23:59
Podkarpackie Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie-Rozwój MŚP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane do stanu wykończeniowego „pod kluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122325 2021-06-08
godz. 15:00
Podkarpackie Zakup linii technologicznej (wraz z adaptacją hali i rozbudową zaplecza energetycznego), w której będzie mógł być zastosowany prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)