Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Energia odnawialna (OZE) - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8090115 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117593 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup i montaż lamp solarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117952 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117127 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa budynku remizy OSP w Tylawie na działce nr ewid. 523 - etap III Część 1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót wykończeniowych budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077805 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 2 jednakowych silników gazowych, których moc elektryczna dla jednego silnika mieści się w przedziale do 2,3 MWe a moc cieplna w pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080925 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 2 jednakowych sil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)