Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8095319 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie monitoringu składowiska opadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Chotowa. Zakres zamówienia obejmuje....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102909 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont dróg - rekultywacja na terenie gminy Tryńcza” w następującym zakresie:1) droga nr ewid. 1 w m. Wólka O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104207 2021-05-17
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie 1. Przedmiotem zamówienia jest właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej kompleksowe wykonanie inwestycji pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107402 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy pn. „Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników na potrzeby regionalnego programu dla województwa podkarpackiego na lata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118663 2021-05-21
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie Okresowych Pomiarów wielkości emisji z instalacji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122807 2021-05-24
godz. 08:00
Podkarpackie Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw z wykonaniem badań fizyko-chemicznych próbek wody i gruntu w Kielcach Część 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wydołowanie nieużytkowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)