Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8092740 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111885 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka i przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105938 2021-05-11
godz. 13:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105936 2021-05-11
godz. 13:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów-Gawłuszowice w zakresie budowy ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115150 2021-05-11
godz. 23:59
Podkarpackie MAAS.PRO - Platforma Marketing as a Service Zapytanie ofertowe 01/2021/PO z dnia 4 maja 2021 r. na świadczenie usług - Product Ow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114730 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Nadzór inwestorski przy zadaniu Przebudowa i remont budynku dawnej rafinerii FANTO na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego W zakres obowiązków wchodzi kompleksowa obsług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107536 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/12/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali sportowej w miejscowości Straszydle PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108161 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie projektu prac geologicznych, dokumentacji powykonawczej oraz prowadzenie nadzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118329 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119438 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie okresowej kontroli, w ramach przeglądów półrocznych i rocznych wynikającym z Art.62. ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122502 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów rocznych: • techniczny budynku, • instalacji gazowej, • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymnych w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107531 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/13/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119141 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107754 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 Pruchnicka w Jarosławiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115369 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa wykonania koncepcyjnego projektu urządzenia do transportu stolarki okiennej. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna niezbędna do stworzenia MVP w zakresie: wykonania konc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119137 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - II etap 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120225 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: cz. 1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1282R-budowa chodnika 1+585 – 2+794 cz. 2)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R-budowa chodnika 3+55...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124855 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN „BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. ZŁOTEJ, UL. SIKORSKIEGO ORAZ NA SK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120227 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego" Część 1 Wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122953 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087550 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej koncepcji modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Focha w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120226 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" Część 1 Wykonanie materiałów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070420 2021-05-14
godz. 13:00
Podkarpackie Opracowanie projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Mielec, Narol i Tuszyma oraz opracowań siedliskowego i fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Bircza Numer referencyjny: ZI.270.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047279 2021-05-14
godz. 14:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119887 2021-05-14
godz. 14:30
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji tłocznej Trzebownisko Zawodzie - Łąka Stadion

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125897 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117076 2021-05-17
godz. 10:50
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków w Hyżnem wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi, z uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121990 2021-05-17
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Makuszyńskiego wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124775 2021-05-18
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: Cz.1.Przebudowa DP 1031R wraz z przebudową mostu na rz.Łęg, Cz.2.Przebudowa DP 1031R, Cz.3.Przebudowa D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122535 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)