Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8090817 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Robota budowlana – konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej ośrodka specjalistycznego Kampy wraz z naprawą okablowania suwnicy w budynku nr 73 w Kielcach” Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107311 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Hoszów, Sanok, Nowosiółki, Haczów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111276 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa zasilacza bezprzerwowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087094 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach – adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności :1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114812 2021-05-11
godz. 16:00
Podkarpackie Złączka instalacyjna 3-przewodowa WAGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107312 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa akumulatorów do rozłączników sieci, dla potrzeb Wydziału Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110648 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Myśliwska) - 1 część

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111286 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (Podkarpacka, Starowiejska, Wieniawskiego, Makuszyńskiego), Łąka, Rudna Mała, Błędowa Zgłobieńska, Łukawiec –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111287 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Sanok, Myczkowce, Baligród, Sanok, Rzepedź, Stara Wieś

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098688 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Część 1 Zakres prac obejmuje budowę stanowisk słupowych wzdłuż drogi powiatowej wraz z oprawami oświetleniowymi i oprawami LED, a także...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108509 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa akumulatorów dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116806 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Remont instalacji elektrycznej Przedszkola Publicznego Nr 36

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122405 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty remontowe: -wymiana okien i drzwi w klatkach schodowych - wymiana instalacji elektrycznych w klatkach schodowych -wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej -malowanie klatki schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116810 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń budowlanych z podziałem na dwie części. Część 1: Dostawa ubijaka wibracyjnego (stopy) - 1 szt. Część 2: Dostawa agregatów prądotwórczych - 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127499 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą korytek kablowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111814 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Krosno w miejscowościach: Korczyna, Daliowa, Zręcin, Rożnowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116438 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa stacji transformatorowej Miejsce Piastowe 4 wraz z nawiązaniem do sieci SN-30KV (słup nr 73) i nawiązaniami do sieci nN oraz przebudową napowietrznej sieci nN na kablową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104770 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie kompleksu festynowo - rekreacyjnego w Lutowiskach Część 1 Oświetlenie terenu rekreacyjno – festynowego - montaż 16 opraw typu LED o mocy 500W z charakterystyką asymetryczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107964 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP II”. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Orzechowce polegające na budowie oświetlenia od projektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108800 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie etap II w zakresie wykonania:1) roboty rozbiórkowe,2) podkłady i wylewki pod posadzki,3) parapety i kratki wentylacyjne,4) sufity,5)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119137 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - II etap 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126668 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Materiały elektryczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122911 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie IPZ.042.6.2.2020 Wykonanie iluminacji i oświetlenia zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089618 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie - etap II w zakresie: • Zasilanie i szafa sterowania,• Linie kablowe,• Słupy i oprawy1) Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118053 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłącza kablowego nN do zasilania Infrastruktury technicznej drogi S19 w msc. Zdziary- 1 część.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101833 2021-05-17
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bogu-chwała (5 zadań częściowych) Część 1 Część 1: Budowa oświetlenia drogi 807 w Zgłobniu4.1.1. Zakres rzeczowy niżej wymienionego zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102600 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP I” Część 1 Wykonanie oświetlenia w miejscowości Orzechowce poprzez wykonanie oświetlenia od słupa nr 9 do słupa nr 19 (10 lamp L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108597 2021-05-17
godz. 15:00
Podkarpackie WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane – Roboty instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119868 2021-05-18
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz. nr. ewid. nr 51, 52, 53, 104, 107, 110, 111, 633/6, 640/1, 645, w miejscowości Brzezowa- z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)