Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8102666 2021-05-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075253 2021-05-10
godz. 00:00
Podkarpackie Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie obejmującego: 1)Likwidację daszków nad balkonami. 2)Remont przegród balkonowych. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077946 2021-05-10
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie obejmującego: 1) Likwidacja daszków nad balk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088050 2021-05-10
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę utylizacje azbestu z dachu na stodole - Sośnica Zlecę utylizacje azbestu z dachu na stodole. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101856 2021-05-10
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094270 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Robota budowlana – Budynek nr 508 w Nowej Dębie, konserwacja ramp rozładunkowych celem dostosowania do przepisów bhp. Część 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja ramp rozła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090817 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Robota budowlana – konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej ośrodka specjalistycznego Kampy wraz z naprawą okablowania suwnicy w budynku nr 73 w Kielcach” Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099191 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych dla Gminy Lubenia I. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla Gminy Lubenia”. I. Szacunkowe zapotrzebowanie na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086791 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę GC Projekt Grzeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093252 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093264 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie”. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095508 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica-Karapyty-Grenda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095484 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci- Barnaś dz. nr 116/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095525 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej Wietlin-Wysocko nr 111576R w m. Wietlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096129 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Zakres prac obejmuje: rozebranie ogrodzenia z siatki na słupach metalowych obetonowanych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102592 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zarębki, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 762 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102799 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie 4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie licencji na korzystanie z funkcjonalności serwisu internetowego poprzez dostęp do elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105081 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle Część 1 1. Utworzenie edukacyjnej ścieżk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070390 2021-05-10
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do analizatora parametrów krytycznych oraz dostawy odczynników do histopatologii i cytologii Numer referencyjny: DZP/6/PN/2021 Wartość bez VAT: 14...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065417 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie algorytmów detekcji anomalii, predykcyjnych i preskryptywnych dedykowanych wybranym etapom produkcji kabli światłowodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065767 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie algorytmów detekcji anomalii, predykcyjnych i preskryptywnych dedykowanych wybranym etapom produkcji kabli światłowodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090843 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Barskiej 10 w Przemyślu, znajdującym się na działce nr 1675 w obrębie 205.2. Zakres robót obejmuje r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101891 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103423 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Część 1 Zadanie nr I – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU Część 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099607 2021-05-10
godz. 14:00
Podkarpackie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż i montaż systemu alarmowego z obsługą stacji monitorowania alarmów Usługa monitorowania obiektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105072 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063933 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063934 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068685 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia część A KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJ/NIESAMODZIELNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)