Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7723019 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę roboty drogowe, brukarskie - Rzeszów Zlecę roboty drogowe, brukarskie. Do wykonania parkingi, chodniki, prace przy domach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757298 2020-10-29 Podkarpackie Wykonanie usług konserwatorskich i naprawczych kotłowni gazowych, w okresach grzewczych w latach 2020-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770699 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę naprawę c360w domu klienta - Nozdrzec Zlecę naprawę c360w domu klienta. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770713 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę transport - Haga - Rzeszów Zlecę transport prywatny z Den Haag do Rzeszowa, jedna osoba i niewielki bagaż. Zainteresowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770747 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę ułożenie kostki granitowej, 70 m2 - Białystok Zlecę ułożenie kostki granitowej, 70 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770756 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkolenia grupowego Pracownik biurowy - Jarosław Zlecę przeprowadzenie szkolenia grupowego Pracownik biurowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770777 2020-10-29 Podkarpackie Zlecę remont drewnianego domu - Nagawczyna Zlece remont drewnianego domu: -wymiana więźby dachowej, -przykrycie blachą, -docieplen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772753 2020-10-29 Podkarpackie WO-ZP.2321.32.2020.EBE usługa organizacji kampanii informacyjno – promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778525 2020-10-29 Podkarpackie Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765838 2020-10-29
godz. 08:00
Podkarpackie „Zakup odzieży i obuwia roboczego dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy OT 10 ŚBOT (zamówienie z podziałem na 8 części)” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767045 2020-10-29
godz. 08:00
Podkarpackie Młodzi na start - II edycja Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749650 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu 2. Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752506 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN - Dąbrówka Osuchowska, Ropczyce, Kosowy - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765704 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie usługi pn.:Zadanie Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej przepustu sklepionego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748079 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary- Wiitkowice w miejscowości Zdżary. Numer referencyjny: B-3. 272. 11. 2020 Remont drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768925 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 4/2020/3.2.1POIR dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu „Zespołu urządzeń z niezbędnym oprzyrządowaniem do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768423 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie „Dokarmianie żubrów na terenie Nadleśnictwa Baligród w latach 2021-2023 w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767788 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Remont drogi powiatowej nr 2112R Królik Polski- Bałucianka w km 0+860 - 1+950 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769009 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „DOTACJE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776133 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Remont mostu na rzece Różanka w ciągu drogi powiatowej nr 1634R Granica województwa-Huta Różaniecka - Żuków w m. Ruda Różaniecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778504 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w Latoszynie na działkach nr ewid. 191/5, 191/2, 190/6, 191/1, 155/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754099 2020-10-29
godz. 09:30
Podkarpackie 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach - uzbrojenie działek budowlanych” 2) „Przebudowa sieci wodociąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780597 2020-10-29
godz. 09:30
Podkarpackie Naprawa składu drewna Markuszowa, Nr inw. 242/449, w Leśnictwie Kozłówek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748103 2020-10-29
godz. 09:45
Podkarpackie Budowa placu postojowego przy drodze gminnej o nr ew. 2084/52 w miejscowości Trzeboś Numer referencyjny: RG.ZP-271.10.2020 . Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717100 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czudec w 2021 roku Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2020 Odbiór odpadó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717104 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717001 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A. Numer referencyjny: ZP1/PKS/2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750964 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów i Pikulice oraz budowa kanalizacji w Łuczycach Numer referencyjny: IG.271.11.ZP.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754198 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754040 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Wola Baranowska Numer referencyjny: SG.271.1.12.2020 Opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)