Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7341186 2020-02-27 Podkarpackie Przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie: Kurs prawa jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341190 2020-02-27 Podkarpackie Przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie: Kurs krawiecki dla 1 osoby bezrobotnej. Ukończenie ww. szkolenia ma przygotować abso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342734 2020-02-27 Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Oddziale Dziennym Psyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343588 2020-02-27 Podkarpackie ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu: Przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343582 2020-02-27 Podkarpackie ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM POMIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ ORAZ POMIĘDZY AUSTRIĄ A POLSKĄ-STAŻE UCZNIÓW/UCZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345736 2020-02-27 Podkarpackie Opracowanie mapy do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Urządzenie parku miejskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349728 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę nabiału dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349739 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę mrożonek oraz ryb i konserw rybnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349734 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349754 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę mięsa oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie Zamawiający dokonał po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349760 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351354 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę pozostałych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351306 2020-02-27 Podkarpackie Dostawę jaj dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351158 2020-02-27
godz. 08:00
Podkarpackie rynna dodatków wg rysunku 1. RYNNA DODATKÓW RYS. HTT-09/27-1 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351159 2020-02-27
godz. 08:00
Podkarpackie 1. ROLKA SKRZYNKI WYPROWADZAJĄCEJ wg rys. HMR 18-29-4 10 szt. 2. ROLKA SKRZYNKI WYPROWADZAJĄCEJ wg rys. HMR 18-29-8 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7352421 2020-02-27
godz. 08:00
Podkarpackie śruba prowadnika wg rysunku 1. Śruba do prowadników D-700 1 1/2" (długość 450 mm) 6 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294758 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i aktywnych znaków D-6 na lata 2020–2022 – 8 zadań. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330217 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych Nr 1 647R, Nr 1 134R, Nr 1 173R oraz Nr 1 147R na terenie powiatu mieleckiego o łączne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331056 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19” Numer referencyjny: ZP-26/4/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338081 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa transformatorów SN/nN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339812 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę zestawu do diagnostyki markerów nowotworowych oraz chorób infekcyjnych do Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343161 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębica do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347457 2020-02-27
godz. 09:00
Podkarpackie Tuleja H3024 - zakup z dostawą 1. Tuleja H3024 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328554 2020-02-27
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzebownisko w miejscowości: Wólka Podleśna i Łąka Numer referencyjny: BR.271.1.4.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343516 2020-02-27
godz. 09:30
Podkarpackie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻOŁYNIA W OKRESIE OD 01.04...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307820 2020-02-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Torkach - roboty wykończeniowe Numer referencyjny: BiD.7013.20.2019/20 Budowa garażu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325953 2020-02-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ulicy Leśnej i Żytniej w miejscowości Kolbuszowa Numer referencyjny: ZDP-2720.1.20 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329941 2020-02-27
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918r.” Numer referencyjny: PZP.271.4.2020 1) Przedmiotem zamówienia są robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331710 2020-02-27
godz. 10:00
Podkarpackie Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330925 2020-02-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej: małą gastronomię, oświetlenie terenu i kamery monitoringu na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)