Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6973512 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie Numer referencyjny: ZPB.271.10.2019 W ramach zadania zaprojektowano: 1. Budowę alejek i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967968 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Szukam szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji, Krosno Szanowni Państwo, jestem zainteresowana szkoleniem w zakresie prowadzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985970 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Przebudowa, modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Szufnarowa Dudniacz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990615 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę remont mieszkania 67 m2 - Rzeszów Zlecę remont mieszkania 67 m2. W skład remontu m.in.: - demontaż ścianek działowych, - sku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990617 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie tynków 350 m2 - Rzeszów Zlecę wykonanie tynków 350 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990618 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie zieleni - Rzeszów Zlecę wykonanie zieleni. W większości prace polegają na przygotowaniu ternu pod trawniki (około ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990620 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykoszenie 35a działki kosiarką rotacyjną lub bijakową - Krasne Zlecę wykoszenie 35a działki kosiarką rotacyjną lub bijakową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990651 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie dachu około 1000 m2 - Bircza Zlecę wykonanie dachu około 1000 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990653 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę rozbiórkę dachu z dachówki betonowej - Dydnia Zlecę rozbiórkę dachu z dachówki betonowej. Zainteresowanych proszę o kontakt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990655 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie tynków wapienno-cementowych - Brzozów Zlecę wykonanie tynków wapienno-cementowych. Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990675 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992711 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NR 6963117 USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU, UTYLIZACJI I RECYKLINGU ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH O KODACH: 09 01 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974412 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Instalacje sanitarne w budynku szatniowo-biurowym z przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948691 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych Numer referencyjny: ZP.261.2.2019 Leki narkotyczneLeki narkotyczne w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6948704 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Dębica i Iwierzyce. Numer referencyjny: ITR.271.08.2019 Dostawa wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981171 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984488 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie projektu wykonawczego remontu budynku nr 5 kompleks 3345 Kielce Numer referencyjny: Zp84/19 Opracowanie projektu wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985621 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w ramach następujących zadań: 1. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991014 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębica Zakres zamówienia obejmuje: 1. Demontaż i unieszkodliwienie pokryć dac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972894 2019-09-09
godz. 09:30
Podkarpackie Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie Numer referencyjny: GPIR.271.1.16.2019 Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973504 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrowica" Numer referencyjny: SG.271.1.13.2019 Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973510 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i montaż drzwi ognioszczelnych oraz klap dymowych w budynku DPS Ruda Numer referencyjny: WI.272.8.2019 Zamówienie obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973762 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Dzikowskiej w Tarnobrzegu.” Numer referencyjny: BZP-I.271.52.2019 • Montaż i stawianie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974392 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej Numer referencyjny: NA/P/260/2019 Remont laboratorium A-55 i A-213 w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972909 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973368 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Dachnów, działka o nr ewid. 2792, długość odcinka 381 mb Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948734 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatury medycznej. Numer referencyjny: Zp250/063/2019 Pakiet 1. Pompa do krążenia pozaustrojowego.Pakiet 1. Pomp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948834 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie systemu i dostawa infrastruktury IT dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Numer referencyjny: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982536 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie DRÓB I PODROBY W PAKIECIE I ORAZ PRODUKTY WĘDLINIARSKIE INNE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIKI ZDROWOTNEJ W D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982819 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie NK/I/O/ 31 /2019 udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRTG oraz wykonywaniu badań USG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)