Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9399906 2023-01-27 Podkarpackie Zlecę roboty ciesielskie i zbrojarskie przy budowie mostów - Rzeszów Witam, Zlecę roboty ciesielskie i zbrojarskie przy budowie mostów. Prace na terenie Rzeszowa i okolic do 30km. Prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9423163 2023-01-27 Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: OKULISTYKA DZI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9438005 2023-01-27 Podkarpackie Zlecę wykonanie remontu klatek schodowych - 3 klatki - Rzeszów Zlecę wykonanie remontu klatek schodowych - 3 klatki. Zakres robót : remont klatek schodowych, korytarzy, wejść do budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9433631 2023-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA Część 1: Cz. I: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Dębicy:1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434183 2023-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby ZOZ Ropczyce – nabiał - masło. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby ZOZ Ropczyce,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9441055 2023-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich Członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rzeszowa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9395599 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Sukcesywna dostawa piasków i kruszyw budowlanych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/20/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa piasków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9395606 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia nauki języka polskiego na poziomie B1, B2, C1 lub C2 - dla uczestników projektu "Podkarcackie Centrum Integracji Cudzoziemców" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9399204 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2023 – II postępowanie Numer referencyjny: SA.270.1.13.2022 Przedmiotem zamówienia są usługi z zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9418091 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Trzebownisko w roku 2023. Przedmiotem zamówienia jest rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9419876 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie „ Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej– ETAP II ” Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej – ETAP II- opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9420010 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 2023-1 Wykonanie wszystkich robót branży sanitarnej na inwestycji pn. "Budowa Kompleksu penitencjarnego Jastrzębie Zdrój" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowe wykonanie instalacji san...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9420030 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 2023-2 Wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu na inwestycji pn. Rozbudowa SP nr 21 w Katowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowe wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu - 1 robota budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9420032 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 2023-3 Wykonanie instalacji sanitarnych na inwestycji pn. Rozbudowa SP nr 21 w Katowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych - 1 robota budowlana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9420037 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 2023-4 Wykonanie instalacji elektrycznych na inwestycji pn. Rozbudowa SP nr 21 w Katowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych - 1 robota budowlana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9422762 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa uziomów i osprzętu do uziomów dla PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9424730 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie działania RE Stalowa Wola – 4 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9430886 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna i szlaki zrywkowe Nadleśnictwa Strzyżów w roku 2023. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw wg specyfikacji poniżej na drogi leśne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9431419 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn.przygotowanie i obróbka komponentów niezbędnych do wytworzenia prototypu: usługi obróbki skrawaniem, usługi cięcia laserowego, usługi gięcia kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9431404 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1: Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9399232 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy narzędzi i akcesoriów endoskopowych jednorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP.261.25-Z.2022, Postępowanie nr 109 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i akcesoriów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434188 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników projektu „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” ukierunkowanego na przezwyciężanie zdiag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434120 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup odczynników do hematologii wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz analizatora do OB - II pakiety. Część 1: Zakup odczynników do hematologii wraz z dzierżawą dwóch aparatów,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434859 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu pn. „(Re)start zawodowy II” szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych prowadzących do uzyskania kwalifika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434968 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologi Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala im. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9435323 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowych szafek szkolnych dla uczniów w ilości 8 modułów,(80 skrytek) zgodnie z projektem umowy i poniższymi parametrami: Parametry techniczne: szafki skrytkowe 10-drzw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9437150 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie 271/M/1/2023 Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9440175 2023-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa kruszyw drogowych w roku 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9425926 2023-01-27
godz. 09:10
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy neurochirurgów w rodzaju operacje kręgosłupa w ramach Oddziału Chirurgii Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434554 2023-01-27
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Tuszyma w 2023 roku Część 1: Część 1. Zamówienia - Sor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)