Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7700232 2020-09-25
godz. 09:00
Opolskie Dostawa obłożeń operacyjnych Numer referencyjny: ZZP-344/32/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych, zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623502 2020-09-25
godz. 10:00
Opolskie Przetwórnia ryb - Krogulna Numer referencyjny: 270.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa dwukondygnacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660788 2020-09-25
godz. 11:00
Opolskie PSP nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej Numer referencyjny: ZP.271.3.15.2020 Budowa sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690103 2020-09-28
godz. 10:00
Opolskie Modernizacja drogi powiatowej nr 1126 O na odcinku Krasowice – DP 1101 O. Numer referencyjny: IZM.I.272.29.2020.AK-G. 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703674 2020-09-28
godz. 10:00
Opolskie Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego Numer referencyjny: D/34/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692844 2020-09-28
godz. 15:00
Opolskie Przebudowa wygrodzenia pasa ochronnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich Numer referencyjny: DKw.21.11.2020.MP Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684498 2020-09-29
godz. 00:00
Opolskie Zlecę wymianę rynien - Kędzierzyn-Koźle Zlecę wymianę rynien. Powierzchnie budynku 100 m2 + ganek 6 m2. Dach płaski. Materiał wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707796 2020-09-29
godz. 00:00
Opolskie ZP.271.6.2020 przebudowa drogi wewnętrznej niepublicznej w m. Pietraszów, ul. Gromadzka, o łącznej długości 140 mb i szerokości je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707365 2020-09-29
godz. 08:00
Opolskie Zakup i dostawa – Zapora sorpcyjna pływająca w pojemniku PE - 1 zestaw 1. Zestaw dwóch 5m barier przeciwolejowych, (10 m), z akce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686850 2020-09-29
godz. 09:00
Opolskie Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ulicy Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703306 2020-09-29
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawa mięsa drobiowego i produktów drobiarskich dla potrzeb Kuchni. Numer referencyjny: PN/D/DAG/22/20 Na przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711130 2020-09-29
godz. 09:00
Opolskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688236 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie remontu murków oporowych tarasów zewnętrznych w budynkach przy ul.Pużaka 28 A i B na terenie Osiedla nr II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688210 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Wymiana wentylatorów dachowych w budynkach mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690039 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci ul. Archimedesa 2 A i B, ul. Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692885 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Turawie Numer referencyjny: S.271.02.2020.KS 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692712 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697073 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Dostawa i montaż atestowanych urządzeń na placu zabaw w Kozielnie na dz. nr 96/1. Dostawa i montaż dotyczy następujących urządzeń:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695296 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 8 zadań: Zadanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706247 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia i wskazania przyczyn pękania kształtek szklanych elewacji oraz występowania za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706517 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych i okolicznościowych, świadectw oraz dyplomów na potrzeby Uniwersytetu Opo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695218 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie PN.D.ZDL.22.20_Zakup i dostawa podłóż, krążków, testów oraz innych materiałów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707947 2020-09-29
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa – Myjka Karcher z podgrzewaniem wody do samochodów specjalnych - 1 szt. 1. Myjka Karcher z podgrzewaniem wody do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692747 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA Numer referencyjny: WP.3211.33.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697350 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie Wykonywanie całodobowo usług transportowych w zakresie odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699959 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707014 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w ramach zadania 37 projektu pt. Bliże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707800 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie GM.271.3.8.2020.AS Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708130 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Iława. Lokalizacja: Iława dz. nr 29 (boisko sportowe) 3.1. Zakres zamówienia obejmuje: • dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695184 2020-09-29
godz. 11:00
Opolskie Dostawa serwera wraz z dyskami twardymi oraz ramką do dysku na potrzeby Biblioteki Politechniki Opolskiej Numer referencyjny: ZP/D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)