Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9089681 2022-08-11 Opolskie Zatrudnimy Panią do sprzątania biur oraz pomieszczeń socjalnych - Zimna Wódka Zatrudnimy Panią do sprzątania biur oraz pomie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9053689 2022-08-11
godz. 08:00
Opolskie Dostawa wyrobów medycznych dla bloku operacyjnego Część 1: Część nr 1 – dostawa włókien do lasera holmowego Część 2: Część nr 2 – dostawa narzędzi wielorazowego uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041177 2022-08-11
godz. 08:40
Opolskie Konserwacja, przeglądy i utrzymanie, w tym oprogramowania, pogodowych stacji pomiarowych zlokalizowanych przy drogach krajowych Oddziału GDDKiA w Opolu (bez A-4) w okresie 48 miesięcy od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9068138 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa - etap I Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu polegające na budowie parku dla psów. Zamontowane będą obiekty małej archit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9072567 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie [WIW.DA.272.12.2022] Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Remont pomieszczeń socjalnych ZHW Część nr 4: Remont pomieszczeń socjalnych ZHW.1. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080684 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN oraz modernizacja sieci nN w miejscowości Kraków, ulica: Żeńców, Stanisława Grzepskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9036850 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Przebudowa basenu oraz zaprojektowanie i budowa tężni solankowej w Namysłowie w ramach zadania „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I” Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9053657 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie ,,Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową [...]” w zakresie ,,Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz linii elektroenergety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085478 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup infrastruktury technicznej oraz opracowanie innowacyjnej, zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086175 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup infrastruktury technicznej oraz opracowanie innowacyjnej, zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087168 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym Czysty Region” CZĘŚĆ I – „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088804 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup urządzenia do osiowania Easy-Laser XT440

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089183 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup elektrycznej pompki kontrolnej 1460-E - 1 szt. + moduł sterujący 60 bar - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093183 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.: Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia-etap II - Dzielnica XI w trybie realizacji: zaprojektuj-wybud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093807 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa gumy EPDM gr 2 mm - 100 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094347 2022-08-11
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa gumy EPDM gr 2 mm - 100 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084426 2022-08-11
godz. 09:50
Opolskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego na przejścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9061785 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Nefrologii, St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9064183 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Di...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071062 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071898 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Remont dachu budynku penitencjarno -administracyjnego w Zakładzie Karnym w Brzegu Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno-penitencjarnym w Zakładzie Karnym w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9072385 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie 1) Zamierzenie budowlane pn. „Rozbudowa powierzchni placu składowego w miejscowości Jełowa ul. Dworcowa, Dz. Nr 233/18” obejmuje:a) geodezyjne wyniesienie geometrii placu składowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083623 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina Część 1: CZĘŚĆ a: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 10 kompletówSkład każdego kompletu:1) jednostka cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086045 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie (kompleks) Budowa przyłącza nN wraz z powiązaniami nN, Wszemirów dz. 417/36-37 I-WR-AO-2200035

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9063281 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Dostawa medycznych środków materiałowych, wyrobów medycznych, elektrod oraz adapterów do defibrylatorów i kardiomonitorów. Część 1: Dostawa medycznych środków materiałowych i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086985 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie dokumentacji projektowej: 1) przebudowy i doposażenia Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii, 2) przebudowy Sali Zabiegów Endoskopowych Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088224 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Modernizacja rozdzielni w Ratuszu, celem wykonania przyłącza rezerwowego zasilanego z agregatu prądotwórczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089918 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Dostawa muf SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096015 2022-08-11
godz. 10:00
Opolskie Ustalenie szacunkowej ceny usługi wywozu nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Brzegu Zgodnie z zakresem usług zawartym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9067825 2022-08-11
godz. 11:00
Opolskie Dostawa narzędzi specjalistycznych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - ZAK03/MCH/30/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)