Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063993 2021-04-27
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę ocieplenie domu, przedłużenie i pomalowanie dachu, naprawę kominów - Alwernia Witam. Zlecę ocieplenie domu jednorodzinnego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083883 2021-04-27
godz. 08:00
Małopolskie Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” - 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085597 2021-05-27
godz. 08:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa i kursów zawodowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088214 2021-04-27
godz. 23:59
Małopolskie Pilotażowa linia zrobotyzowana do wytwarzania spawanych ram i skrzyń naczep wsparta dedykowanym systemem informatycznym monitorują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088212 2021-04-27
godz. 23:59
Małopolskie Pilotażowa linia zrobotyzowana do wytwarzania spawanych ram i skrzyń naczep wsparta dedykowanym systemem informatycznym monitorują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088213 2021-04-27
godz. 23:59
Małopolskie Pilotażowa linia zrobotyzowana do wytwarzania spawanych ram i skrzyń naczep wsparta dedykowanym systemem informatycznym monitorują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088215 2021-04-27
godz. 23:59
Małopolskie Pilotażowa linia zrobotyzowana do wytwarzania spawanych ram i skrzyń naczep wsparta dedykowanym systemem informatycznym monitorują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072882 2021-04-29
godz. 07:30
Małopolskie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jankowicach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu, c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078947 2021-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wywóz odpadów zielonych - Balin Poszukuję kogoś kto wywiezie na pszok odpady zielone po cięciu tui. Fragmenty ok 70-80 cm z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082139 2021-05-05
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K w miejscowości Szklary obejmująca budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082134 2021-05-05
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w miejscowościach Michałowice i Górna Wieś”.2. Zakres robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036034 2021-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Poszukuje firmy podwykonawczej do wykonania dachu - Trzciana Witam. Poszukuje firmy podwykonawczej do wykonania dachu na budynku u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043830 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Chorób Wewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043828 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo Ortopedyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048827 2021-04-21
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze położnej w Oddziale: Położniczo - Ginekologicznym w SP ZOZ Szpital Powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912810 2021-05-14
godz. 12:00
Małopolskie Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069114 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na części – część I - Aparat do wykonywania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071521 2021-04-23
godz. 23:00
Małopolskie Dostawa suszarek do masek pełnotwarzowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071525 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie remontu jednej sztuki jednoosiowego napędu hamulcowego typu HOP wielkość III dla maszyny wyciągowej szybu Campi w Kopaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078643 2021-04-29
godz. 23:59
Małopolskie Kompleksowa termomodernizacja hali produkcyjnej w celu podniesienia efektywności energetycznej z uwzględnieniem inwestycji w odnaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084196 2021-05-05
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla msc. Zatoka oraz cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085200 2021-04-26
godz. 00:00
Małopolskie Zatrudnię pracownika budowlanego do ocieplenia elewacji domków - Bochnia Zatrudnię pracownika budowlanego do ocieplenia elewacji s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085201 2021-04-26
godz. 00:00
Małopolskie Zatrudnię tynkarza lub ekipę tynkarską na tynki maszynowe gipsowe - Bochnia Zatrudnię tynkarza lub ekipę tynkarską na tynki maszyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090916 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i przekaza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091067 2021-05-05
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane w charakterze pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Szpital Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081658 2021-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest remont tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078636 2021-04-30
godz. 14:00
Małopolskie Eko-Marlibo – poprawa efektywności energetycznej w Marlibo poprzez zastosowanie nowych technologii wydmuchu butelek oraz Odnawialn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089055 2021-05-13
godz. 09:00
Małopolskie Budowa myjni dwustanowiskowej Opis przedmiotu zamówienia określają:1) projekt budowlany - Załącznik nr 7a,b,c,d do SWZ,2) przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043389 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie „Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne” Numer referencyjny: DZP-271-7-U/21/MSIM Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055265 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości około 1374 m z rur PE HD 100 RC wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)