Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7620970 2020-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego w Alwerni Numer referencyjny: ZP.271.7.2020 Przedmiotem niniejszego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625598 2020-08-12
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej: "Wykonanie projektu przebudowy drogi Aleja Jana Pawła II w Regulicach" Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628336 2020-08-21
godz. 10:00
Małopolskie Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613192 2020-08-28
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie modułu systemu ekspertowego - 12/POIR/20 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń, oraz wykonanie dedykowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621162 2020-08-18
godz. 12:00
Małopolskie „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021” Numer referencyjny: DN.492.47.1.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618886 2020-08-14
godz. 09:00
Małopolskie Budowa sieci wodociągowej dla powstającej strefy aktywności gospodarczej w Babicach Numer referencyjny: Wb.271.4.2020 Zakres prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632220 2020-09-07
godz. 08:00
Małopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574173 2020-08-11
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki lotniskowej do oczyszczania nawierzchni utwardzonych w 2021 roku. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7596393 2020-08-10
godz. 12:00
Małopolskie NAJEM POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607577 2020-08-25
godz. 00:00
Małopolskie zapytanie ofertowe 6/2020/1.1 Usługa leasingu operacyjnego urządzeń OCT do wykonywania obrazów oka Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607616 2020-08-25
godz. 00:00
Małopolskie zapytanie ofertowe 6/2020/1.1 Usługa leasingu operacyjnego urządzeń OCT do wykonywania obrazów oka Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623788 2020-08-14
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie podwykonawstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem szczelnych przesłon poziomych ZAKRES PRAC BAD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627608 2020-08-13
godz. 00:00
Małopolskie zapytanie ofertowe 8/2020/2.1 Zestaw mebli konferencyjnych Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zestawu mebli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592358 2020-08-25
godz. 09:30
Małopolskie Udzielenie gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621541 2020-08-10
godz. 00:00
Małopolskie ORGANIZACJA WYŻYWIENIA OSÓB, UCZESTNIKÓW PROJEKTU "MALI ARTYŚCI" Cel zamówienia Realizacja projektu Przedmiot zamówienia ORGANIZAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621540 2020-08-10
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa i montaż wyposażenia Placówki wsparcia dziennego w Bobowej Cel zamówienia Realizacja projektu Przedmiot zamówienia Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7589964 2020-08-17
godz. 11:00
Małopolskie Migracja z Infomedica Asseco do systemu zgodnego z EDM AMMS Asseco w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604694 2020-08-10
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki oraz ratownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w SP ZOZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608186 2020-08-27
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia oraz z PSZOK Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608661 2020-08-10
godz. 10:00
Małopolskie Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 na potrzeby SOSW w Bochni. Zadanie nr 1 – Roboty remontowe w budynku Specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613459 2020-09-03
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Bochnia w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619237 2020-08-10
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/POIR/WKB/B+R z dnia 30/07/2020 dotyczące naboru na stanowisko Eksperta Merytorycznego. Przedmiot zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619239 2020-08-10
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/POIR/WKB/B+R z dnia 30/07/2020 dotyczące naboru na stanowisko Kierownika B+R. W związku z planowaną ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619171 2020-08-14
godz. 00:00
Małopolskie Usługa szkoleniowa „Trening kompetencji społecznych” (poziom dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników) w wymiarze 24 godzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619719 2020-08-14
godz. 00:00
Małopolskie Usługa szkoleniowa „Szkoła dla Rodziców” (poziom dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników) w wymiarze 32 godzin dla max 10 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620112 2020-08-14
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Położniczo-Ginekologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620213 2020-08-12
godz. 00:00
Małopolskie Systemowa terapia rodzinna dla uczestników projektu pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni”. Usługa prowadzenia systemowej t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621009 2020-08-12
godz. 09:00
Małopolskie „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni” Numer referencyjny: RI.272.5.2020 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622241 2020-08-14
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626076 2020-08-14
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)