Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7769788 2020-11-23
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Alwernia Numer referencyjny: ZP.271.17.2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708606 2020-10-23
godz. 10:00
Małopolskie „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie gminy Andrychów w roku 2021” Numer referencyjny: BZP.271.28.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746889 2020-10-22
godz. 23:59
Małopolskie Podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach działalności prowadzonej przez spółkę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753811 2020-11-03
godz. 11:15
Małopolskie Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów Numer referencyjny: BZP.271.32.2020 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761026 2020-10-23
godz. 00:00
Małopolskie Zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia do zwalczania COVID -19 dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702923 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Obsługa osób NIEpełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (PRM) na obszarze działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760296 2020-11-07
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wykonanie wałka, Barcice Górne Witam, potrzebuje zrobić trochę nietypowy wałek podobny jak do strugarki. Zainteresowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722661 2020-10-30
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama Numer referencyjny: ZP/271/55/20 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725502 2020-11-03
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska, odcinek 2+881 – 3+407. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753212 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie, 2020/2021 z podziałem na 6 części. Numer referencyjny: ZP/271/6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762383 2020-10-26
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę nocne sprzątanie w termie - Białka Tatrzańska Zlecę nocne sprzątanie w termie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708590 2020-10-23
godz. 09:30
Małopolskie Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 1 450 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750369 2020-11-16
godz. 09:30
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768354 2020-10-28
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę transport - Haaga - Bielsko-Biała Zlecę transport. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749489 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717118 2020-11-02
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Bochnia w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734778 2020-10-22
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze położnej w Oddziale: Położniczo - Ginekologicznym w SP ZOZ Szpital Powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737487 2020-10-22
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki / pielęgniarza w Ambulatorium Opieki Całodobowej w SP ZOZ Szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740559 2020-10-29
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradniach: dla Kobiet, Chirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747273 2020-11-04
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo Ortopedyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747267 2020-11-04
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Położniczo-Ginekologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747266 2020-11-04
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747271 2020-11-04
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749413 2020-10-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa szyb płaskich hartowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750774 2020-10-22
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa rękawic do ochrony przed promieniami RTG oraz rękawic niesterylnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752828 2020-11-06
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Ambulatorium Opieki Całodobowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753924 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Zarządzanie Halą Targową i Placem Rolnym na Placu Gazaris w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.21.2020 1. Przedmiotem zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753950 2020-10-26
godz. 09:45
Małopolskie Administrowanie Targowiskiem „Mój Rynek” przy ul. Partyzantów w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.20.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755946 2020-10-23
godz. 13:00
Małopolskie Zakup aparatu wraz z oprzyrządowaniem oraz odczynnikami i materiałami zużywalnymi do wykonywania badań molekularnych pod kątem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759284 2020-11-12
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki / pielęgniarza oraz ratownika / ratowniczki w Oddziale Ratunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)