Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7898873 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Alwerni na dz.nr 1019 zlokalizowanej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, obręb 001 Alw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900422 2021-02-16
godz. 10:00
Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN z przezn.na pokrycie kosztów zakupu majątku energ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911103 2021-01-20
godz. 09:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912436 2021-01-20
godz. 10:00
Małopolskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2021 Numer referencyjny: BZP.271.45.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920448 2021-01-22
godz. 09:00
Małopolskie Usługa w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894625 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895757 2021-01-26
godz. 09:00
Małopolskie System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii komputerow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895354 2021-02-15
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowa usługa utrzymania czystości we wskazanych obiektach MPL oraz na terenach zewnętrznych MPL w okresie 1.7.2021–31.3.2025...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900351 2021-03-04
godz. 10:00
Małopolskie Budowa nowego terminala Cargo na terenie MPL Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/20 1. Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911437 2021-02-09
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na 2 zadania Numer referencyjny: ZP/271/76/20 Opracowanie dokumentacji projektow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901706 2021-01-28
godz. 13:00
Małopolskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916064 2021-01-19
godz. 08:00
Małopolskie ORGANIZACJA KOLONII W RAMACH PROJEKTU "MALI ARTYŚCI"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902460 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913157 2021-01-26
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918352 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w roku 2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905046 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w ul. św. Marka w Bochni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905043 2021-01-28
godz. 09:00
Małopolskie Remont sieci wodociągowej w ul. Proszowskiej, Hutniczej Staszica, Ptaśnika, Wiśnickiej w Bochni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905038 2021-01-28
godz. 09:00
Małopolskie ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW DLA MPWiK w BOCHNI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899744 2021-02-01
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913984 2021-01-29
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915180 2021-02-12
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych I oraz II Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915183 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradni: Dermatologicznej w SP Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912810 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916164 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916161 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Ambulatorium Opieki Całodobowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7870311 2021-01-20
godz. 10:00
Małopolskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916658 2021-02-03
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych-wykonywanie badań i opisów badań ultrasonograficznych w Pracowni USG w SP ZOZ w Bochni Szpitalu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901461 2021-01-26
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901671 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich Numer referencyjny: IFS.271.24.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917824 2021-01-29
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Położniczo-Ginekologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)