Przetargi i zamówienia - Zakopane - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8058687 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B do transportu sanitarnego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049536 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie 1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. B. Czecha w Zakopanem (odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053466 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa 4 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmnej 21 wraz z okablowaniem, uchwytem, oprogramowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064506 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zakopanem 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067396 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie przepompowni ścieków na terenie Spółki Sewik w Zakopanem. 1. Zbiornik betonowy B45 z dostawą Wymiary zbiornika DN1000, H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053553 2021-04-16
godz. 12:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn.:„Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069108 2021-04-19
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa: Stabilizacja kręgosłupa do korekcji skolioz wczesnodziecięcych oraz płytki do stabilizacji odcinka szyjnego dla pacjentów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054836 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Za Strugiem w Zakopanem 1. Wykonanie drogowych robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058415 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągu dróg publicznych gminnych oraz dróg będących w zarządzie B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075423 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Dzierżawa ekspresu z młynkiem do kawy jak niżej na okres do 36 miesięcy z dostawami sukcesywnymi kawy i materiałów eksploatacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072185 2021-04-19
godz. 15:00
Małopolskie Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065371 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania wraz z dezynfekcją

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062907 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu dla nieruchomości Żeromskiego 8 w Zakopanem wykonanie koncepcji zagospodarowania tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069863 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Zakup paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dostawą do bazy Zamawiającego w Zakopanem w ilości do 220 m3 w ciągu 3 lat. 4/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075252 2021-04-26
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta jednostki Zakopiańskie Centrum Kultury utworzonej 01-03-2016 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073315 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie remontów dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075258 2021-04-28
godz. 10:30
Małopolskie Oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych położonych przy ul. Na Gubałówkę nr 3, 6, 8 na okres od 01.05.2021 do 30.06.2022 do sprzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076068 2021-05-05
godz. 11:00
Małopolskie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Kierpcówka i Staszelówka w Kościelisku” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)