Przetargi i zamówienia - Proszowice - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8060210 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przełomów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik. W przedmiarze robót zostały podane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073282 2021-04-21
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa aparatu Video EEG. Dostawa aparatu Video EEG zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SWZ. 05/ZP/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076435 2021-04-22
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dostawa wyrobów medycznych. Dostawa produktów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8083751 2021-04-27
godz. 15:00
Małopolskie Przeprowadzenie audytu w zakresie analizy i oceny informacji zawartych w skardze na działania Dyrektora Samodzielnego Publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085661 2021-05-04
godz. 15:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902151 2021-05-07
godz. 09:30
Małopolskie Bieżące utrzymanie i naprawy obiektów inżynierskich będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)