Przetargi i zamówienia - Olkusz - woj. organizatora: małopolskie - imprezy masowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7310139 2020-02-28 Małopolskie Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i projektowych w 2020 r.w zasobach Spółdzielni na terenie Olkusza, Klucz, Jaroszowca i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338429 2020-02-28 Małopolskie Remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Osieku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348572 2020-02-28 Małopolskie Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii W zakres prac wchodzi w szczególności: a. czyszczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355630 2020-03-02
godz. 00:00
Małopolskie Część A: Wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem działki nr 128/1 z działką nr 128/2 położonymi w Bogucinie Małym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311656 2020-03-03
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenia badań biologicznej skuteczności biostymulatorów na wzrost i rozwój pszenicy i rzepaku Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353624 2020-03-03
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2020, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu elementów zabudowy na targi Międzynaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355830 2020-03-03
godz. 00:00
Małopolskie Kurs opiekunki dziecięcej w żłobku do lat 3 lub Klubie Dziecięcym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355852 2020-03-06
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/BIURA/KORAL dotyczące najmu biura w projekcie „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno-zawodowej: T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329066 2020-03-16
godz. 10:30
Małopolskie Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356086 2020-03-30
godz. 11:00
Małopolskie System gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów Numer referencyjny: OA.271.2. 5.2020 Szczegółowe wymagania dotyczące zbiera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)