Przetargi i zamówienia - Oświęcim - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7274325 2020-01-24
godz. 12:00
Małopolskie Usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ulicy St. Leszczyńskiej 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286681 2020-01-27
godz. 12:00
Małopolskie „Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta oraz usługi w zakresie, prowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276571 2020-01-27
godz. 12:00
Małopolskie Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2020 roku w ramach reałizacji wiełołetn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290403 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NA NABYCIE CZĘŚCI PROTOTYPU TECHNOLOGII - LINII DO OTWOROWANIA TJ. MASZYNY NAPĘDZANEJ ZA POMOCĄ DWÓCH NIEZALEŻN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286188 2020-01-28
godz. 10:00
Małopolskie „Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275287 2020-01-28
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych kształcących się zawodowo z terenu Pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294507 2020-01-30
godz. 00:00
Małopolskie Zakup sondy zanurzeniowej do pomiaru pH oraz ChZT Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wybranie dostawcy sprzętu inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294508 2020-01-30
godz. 00:00
Małopolskie Zakup sprzętu laboratoryjnego: zestaw chromatograficzny, titrator wolumetryczny, titrator potencjometryczny, mieszadło magnetyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281268 2020-01-30
godz. 10:00
Małopolskie Roboty budowlane, których celem jest wykonanie pomieszczeń laboratorium badawczego wraz z potrzebnymi do jego funkcjonowania insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279944 2020-01-30
godz. 12:00
Małopolskie „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2020-2021 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282933 2020-02-04
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa ul. Wiejskiej w Oświęcimiu (obok budynków nr 36, 38, 40, 42). Numer referencyjny: ZP.271.1.2020.IV Przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299794 2020-02-04
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa szczepionek dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w roku 2020 Numer referencyjny: ADM-27-03(1)-BT/19 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7289537 2020-02-04
godz. 12:00
Małopolskie „Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu oświęcimskiego w latac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7263201 2020-02-07
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.9.XII.2019 Pakiet 1 – Protezy stawu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297869 2020-02-10
godz. 12:00
Małopolskie Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania „Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB poprzez wykonanie modernizacji ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278435 2020-02-18
godz. 09:00
Małopolskie Usługi przewozu osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na trasie Oświęcim (teren byłego obozu Auschw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294509 2020-02-24
godz. 00:00
Małopolskie Wybór wykonawcy na wykonanie projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)