Przetargi i zamówienia - Niepołomice - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7737286 2020-10-22
godz. 10:00
Małopolskie "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekówej na terenie gmniy Niepołomice" Zadanie 4 „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762782 2020-11-03
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej Numer referencyjny: ZP.271.15.2020 Przedmiote z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731002 2020-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy NIEpołomice Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764778 2020-11-05
godz. 09:00
Małopolskie Tablica informacyjna dla zadania 1 cz. 2 pn. "Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże -Zachód" realizowanego w ramach projektu "ROZBUD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750470 2020-11-16
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników, powstającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762107 2020-11-20
godz. 09:00
Małopolskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa NIEpołomice w roku 2021 Numer referencyjny: SA.270.1.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)