Przetargi i zamówienia - Krzeszowice - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7400304 2020-04-06
godz. 10:45
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla 2 zadań w ramach inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370376 2020-04-07
godz. 00:00
Małopolskie Wybór dostawcy specjalistycznego sprzętu do geodezyjnych prac badawczych w ramach projektu badawczego Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403227 2020-04-08
godz. 10:45
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi – ul. Nawoja w miejscowości Nawojowa Góra wraz z budową chodnika oraz kanaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413206 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie 1 Produkcja 160 tys. m3 kruszyw 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410583 2020-04-16
godz. 10:00
Małopolskie 1 Dostawa środków smarnych/smarów i olejów/płynów eksploatacyjnych dla Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. w latach 2020/2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)