Przetargi i zamówienia - Kraków - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063219 2021-04-21 Małopolskie Wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie małopolskim w 2021 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076809 2021-04-21 Małopolskie Poszukuję brygady do kostki brukowej i ogrodzenia - Kraków Poszukuję brygady do kostki brukowej i ogrodzenia. Zainteresowanych pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076820 2021-04-21 Małopolskie Zlecę wykonanie robót murowych - Kraków Zlecę wykonanie robót murowych- ściany działowe wys. 2,8m. Budynek wielorodzinny, 3 piętro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082565 2021-04-21 Małopolskie Świadczenie usług sprzątania budynku o pow. 358,56 m2 w części zajmowanej przez VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082379 2021-04-21
godz. 07:00
Małopolskie Pilarka tarczowa, szlifierka kątowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047268 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa dwutorowej sieci kablowej SN 30kV typu XRUHAKXS 3x1x240mm2 wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową, rozbiórka istnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047835 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków biurowych: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074682 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Zakup zaworów elektromagnetycznych dla potrzeb WU - Raba

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075705 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Serwis dmuchaw HV Turbo KA10S-GL210 - 5 szt. - na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079601 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Serwis dmuchaw HV Turbo KA10S-GL210 - 5 szt. - na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084994 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie TARCZA 400X4X32 DO CIĘCIA - ANDRE lub NORTON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084986 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie 87521 - TARCZA DO CIĘCIA 350X3,5X32

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062741 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia w ramach jednego zadania jest dostawa motocykli.Ilość gwarantowana 3 szt. 54/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070482 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych (7 części) – edycja 4/21 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 203 operatów szacunkowych w celu a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072259 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa prasek - 4 szt. i nożyc - 3 szt. dla Oddziału Bielsko-Biała

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078608 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie BZP-3941-10/2021 Dostawa mebli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073300 2021-04-21
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8037902 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy części zamiennych do instalacji oleju smarnego zespołów młynowych kotłów OP230 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052299 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061653 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa stacji kontenerowej z likwidacją istniejącej ST-827-13 (Wita Stwosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066344 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Obsługa serwisowa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070758 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy Budynkiem nr 52 do 58. a)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072959 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie 32/INF/U/21 Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach wojskowych w Kłaju i Niedźwiedziu administrowanych przez 35 Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073355 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa energii elektrycznej dla Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim. 1.Dostawa energii elektrycznej do obiektu Biu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073651 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kwartowej w Krakowie. a) Przedmiotem niniejszego zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074536 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i montaż podnośnika basenowego w budynku Krytej Pływalni Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074700 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup Kabli Rozruchowych dla potrzeb Kanalizacji Deszczowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074910 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie DOSTAWA APARATU DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080291 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup przedmiotów wyposażenia specjalnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083054 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie 87452 - Wkrętak akumulatorowy BOSH IXO V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)