Przetargi i zamówienia - Gorlice - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7353219 2020-03-11
godz. 09:30
Małopolskie Modernizacja instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321241 2020-03-10
godz. 10:00
Małopolskie Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego Numer referencyjny: 6_2020 Wartość bez VAT: 265 931.00 EUR Endoproteza bezcementowa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357584 2020-03-06
godz. 14:00
Małopolskie Dostawa znaków drogowych dla potrzeb PZD w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346290 2020-03-06
godz. 13:00
Małopolskie PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY O DWÓCH LOKALA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353732 2020-03-04
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa mleka, śmietany i produktów mleczarskich Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw mleka, śmieta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335585 2020-03-03
godz. 13:30
Małopolskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów mechanicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorlickiego. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337150 2020-03-03
godz. 13:00
Małopolskie ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE UL. JAGIEŁŁY W GORLICACH WRAZ Z ROZDZIAŁEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340214 2020-03-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania oznaczeń koagulometrycznych krwi Numer referencyjny: 15/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335378 2020-03-02
godz. 09:30
Małopolskie Zakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333375 2020-03-02
godz. 09:00
Małopolskie Roboty remontowe dróg gminnych – 8 zadań Numer referencyjny: RG.271.2.2020 Zadanie 1. Przebudowa drogi koło WDK w Szymbarku m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347767 2020-03-02
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345805 2020-02-28
godz. 13:00
Małopolskie opracowanie-po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami: 1) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300848 2020-02-28
godz. 09:30
Małopolskie Digitalizacja,weryfikacja,poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz GESUT i BDOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331214 2020-02-28
godz. 09:00
Małopolskie Budowa chodnika Zagórzanach w ciągu drogi wojewódzkiej 979 (etap IV odc. 010 km 4+399 – 4+822 oraz zatoki przystankowej odc.02...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)