Przetargi i zamówienia - Gorlice - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7756403 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759697 2020-10-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: 86/2020 Zadanie nr 1 Serwety operacyjne, gaza Zadanie nr 2 Opaski gipsowe,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717096 2020-10-29
godz. 09:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750864 2020-10-29
godz. 09:00
Małopolskie Budowa sieci wodociągowej w Bielance Numer referencyjny: RG.271.16.2020 Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751044 2020-10-30
godz. 10:00
Małopolskie Dokończenie robót budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie oraz Zespołu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751138 2020-11-03
godz. 09:00
Małopolskie Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na budynek WDK i remizy OSP W Klęczanach - element – wymiana pokrycia dachu ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753768 2020-11-03
godz. 10:00
Małopolskie Dokończenie robót budowlanych termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta w Bobowej – Gmina Bobowa Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719896 2020-11-03
godz. 13:00
Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 6 595 676,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768431 2020-11-06
godz. 10:00
Małopolskie REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI „FALA” W GORLICACH – ETAP II W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Numer referencyjny: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769799 2020-11-26
godz. 09:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: OR-III.271.2.34.2020 Wartość bez VAT: 7 514 047.00 PLN Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)