Przetargi i zamówienia - Chrzanów - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8056917 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Wykonanie napraw nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów. Naprawa jezdni dróg publicznych i wewnęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082347 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Materiały IDEXX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075534 2021-04-21
godz. 10:30
Małopolskie Wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Trzebini na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082348 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pożywki Graso

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082345 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Oświetlenie do przyczep

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082344 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Wtyczka przyczepy 13 pin Hella

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082343 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Materiały do instalacji hydraulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073873 2021-04-22
godz. 08:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Chrzanowie nt.: „Nowoczesne podejście z wykorzyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073930 2021-04-22
godz. 08:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie nt.: Narzędzie i techniki skuteczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082342 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Części maszyn i urządzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087935 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie części maszyn i urządzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043424 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu do ablacji i krioablacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Numer referencyjny: 21/2021 Pakiet nr 1Sprzęt do ab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076387 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa akcesoriów endoskopowych do ERCP dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie jednorazowy sterylny papillotom trójkanałowy 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085442 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Materiały budowlane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085655 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Likwidacja (rozbiórka) studni głębinowej budynku przy ul. Wodzińskiej 300 w Luszowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085443 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Elektroniczny regulator napięcia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088220 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Narzędzia i mierniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088221 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Materiały malarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088222 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Materiały lakiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088223 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Materiały do prac warsztatowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082018 2021-04-27
godz. 08:00
Małopolskie Przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników Projektu „Nowy rozdział” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082657 2021-05-04
godz. 12:00
Małopolskie „Promowanie włączenia społecznego i aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Jeleśnia poprzez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087625 2021-05-10
godz. 10:00
Małopolskie Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084476 2021-05-20
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087312 2021-05-21
godz. 12:00
Małopolskie Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Numer referencyjny: 41/2021 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej1. obow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064193 2021-05-31
godz. 15:00
Małopolskie Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej: stołówki szkolnej dla uczniów wraz z zape...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)