Przetargi i zamówienia - Bochnia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7325080 2020-02-17 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla: modernizacji ciągów komunikacyjnych i poprawy bezpieczeństwa wraz z usprawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328970 2020-02-17
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328958 2020-02-17
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7314098 2020-02-18
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314634 2020-02-18
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradni dla Kobiet w SP ZOZ Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325646 2020-02-19
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333407 2020-02-19
godz. 15:30
Małopolskie Budowa instalacji CO oraz zamontowania klimatyzatora typu split w lokalu użytkowym w budynku Rynek 14 w Bochni, Gmina Miasta Bochn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333373 2020-02-19
godz. 15:30
Małopolskie Wykonanie prac polegających na sporządzeniu projektu rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz instalacji kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301262 2020-02-21
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki/położnej w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ Szpital Powiatowy w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306668 2020-02-21
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Ambulatorium Opieki Całodobowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326118 2020-02-21
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Chirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335181 2020-02-24
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. „Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314637 2020-02-24
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Dziecięcym, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315036 2020-02-25
godz. 09:45
Małopolskie Budowa odcinka drogi ul. Frycza w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325263 2020-03-09
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa sprzętu - dostawcy lasera 2D, lakierni proszkowej, CNC 3-osiowego, regałów magazynowych, stanowiska spawalniczego i prasy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)