Przetargi i zamówienia - Bochnia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7902944 2021-01-15
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911197 2021-01-15
godz. 15:30
Małopolskie Wymiana stolarki okiennej w lokalu Nr 1 w budynku przy ul. Regis 2 w Bochni Wymiana obejmować będzie 4 okna: • okno o wymiarach 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905646 2021-01-18
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenia pola operacyjnego (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902342 2021-01-20
godz. 09:45
Małopolskie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7870311 2021-01-20
godz. 10:00
Małopolskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923234 2021-01-21
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Pak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901671 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich Numer referencyjny: IFS.271.24.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915183 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradni: Dermatologicznej w SP Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901461 2021-01-26
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905043 2021-01-28
godz. 09:00
Małopolskie Remont sieci wodociągowej w ul. Proszowskiej, Hutniczej Staszica, Ptaśnika, Wiśnickiej w Bochni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905038 2021-01-28
godz. 09:00
Małopolskie ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW DLA MPWiK w BOCHNI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905046 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w ul. św. Marka w Bochni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913984 2021-01-29
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917824 2021-01-29
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Położniczo-Ginekologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917842 2021-01-29
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradni: dla Kobiet w SP ZOZ Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899744 2021-02-01
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916658 2021-02-03
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych-wykonywanie badań i opisów badań ultrasonograficznych w Pracowni USG w SP ZOZ w Bochni Szpitalu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916164 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale: Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916161 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Ambulatorium Opieki Całodobowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915180 2021-02-12
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych I oraz II Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912810 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)