Przetargi i zamówienia - Nowy Sącz - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8076755 2021-04-21 Małopolskie Zlecę wykonanie 500m2 ściany z Porothermu - Nowy Sącz Zlecę wykonanie 500m2 ściany z Porothermu. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029704 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych NIEsterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076955 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa regulatora podciśnienia z manometrem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076589 2021-04-22
godz. 08:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza w roku 2021 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075827 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie 1. Nazwa nadana przez zamawiającego: ZP.272.10.2021 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076097 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II) Regulacja stanów prawnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074389 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Utylizacja za odpadów o kodzie 16 02 14 o szacunkowej ilości 215 kg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036160 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Dotyczy projektu pt.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku P.P.H. "WOJEWODZIC" zlokalizowanego w Nowym Sączu w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076921 2021-04-23
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085352 2021-04-26
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia - Pracownik ds. rachunkowości i księgowości - Nowy Sącz Zlecę przeprowadzenie szkolenia - Pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080782 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w ramach projektu - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064485 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa samochodów służbowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074376 2021-04-27
godz. 00:00
Małopolskie Ubezpieczenie mienia ruchomego (maszyny, urządzenia i wyposażenie) PSSE w Nowy Sączu. Miejsce ubezpieczenia: Nowy Sącz, ul. Stefan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088234 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa ubijaka dwusuwowego Wacker Neuson BS 70-2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088235 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa ubijaka dwusuwowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085089 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta" wraz z zapewnieniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085624 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Ustalenia wartości szacunkowej na usługę wywozu nieczystości stałych z budynku Inspektoratu ZUS w Limanowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091063 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie okresowego przeglądu separatorów substancji ropopochodnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084207 2021-04-27
godz. 12:00
Małopolskie I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084156 2021-04-27
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087617 2021-04-27
godz. 15:00
Małopolskie Druk testów na potrzeby diagnozy uzdolnień w ramach projektu Małopolskie Talenty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078197 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PSG w Zakopanem realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na każdej stacji pali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087627 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa quada z przyczepą przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice, ze środków Budżetu Obywate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078189 2021-04-28
godz. 11:30
Małopolskie Prace konserwatorsko-restauratorskie fragmentu elewacji budynku Ratusza prowadzone w ramach zadania: Modernizacja budynku Ratusza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089611 2021-04-28
godz. 12:00
Małopolskie Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) Część 1 Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084209 2021-04-30
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa materiałów szewnych Część 1 szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 dni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047374 2021-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn: ”Budowa układu wysokosprawnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058833 2021-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – budowa dwóch (2) pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076378 2021-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Nazwa nadana przez zamawiającego: ZP.272.11.2021 Zamówienie na termomodernizację Bursy Szkolnej w Starym Sączu. 1. Zakres rzeczowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058822 2021-04-30
godz. 11:30
Małopolskie Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)