Przetargi i zamówienia - Nowy Sącz - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7753615 2020-10-21 Małopolskie Zlecę małe poprawki przy więźbie dachowej - Nowy Sącz Zlecę małe poprawki przy więźbie dachowej. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753640 2020-10-21 Małopolskie Szukam dekarza - Nowy Sącz Szukam dekarza lub ekipy do montażu blachodachówki, termin realizacji do ustalenia. Zainteresowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756691 2020-10-21 Małopolskie Dostawa drzew, krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736838 2020-10-21
godz. 08:00
Małopolskie Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 – opracowanie dokumentacji projektowej Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750135 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Droga do zatrudnienia Przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z zapewnieniem przeprowadzenia egzaminów certyfikujących dla 10 U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763645 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Styczniki MOELLER DIL ER - dostawa do zakładu SGL Graphite Solutions Polska sp. z o.o. w Nowym Sączu 1. Stycznik MOELLER DIL ER-3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758713 2020-10-21
godz. 14:00
Małopolskie Wymiana dwu-funkcyjnego kotła gazowego w lokalizacji Nowy Sącz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760272 2020-10-21
godz. 15:00
Małopolskie Dostawa do siedziby Zamawiającego: peleryny podhalańskiej gabardynowej oraz kapeluszy podhalańskich. 1. Zamawiający dopuszcza skła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756696 2020-10-22
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756701 2020-10-22
godz. 11:30
Małopolskie Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Długoszowskiego 126 w Nowym Sączu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755951 2020-10-23
godz. 13:00
Małopolskie Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi ,które zostały ranne w zdarzeniach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760269 2020-10-23
godz. 14:00
Małopolskie Wykonywanie usług polegających na transporcie i przyjmowaniu do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla zwierząt chorych lub wymagających po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752302 2020-10-23
godz. 23:59
Małopolskie Kierunek->AKTYWIZACJA!

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762367 2020-10-26
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wykonanie zadaszenia tarasu - Nowy Sącz Zlecę wykonanie zadaszenia tarasu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760274 2020-10-26
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie usługi czyszczenia pasa linii granicy państwowej na odcinku granicy polsko-słowackiej przynależnym PSG Zakopane oraz PSG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764860 2020-10-26
godz. 00:00
Małopolskie Czyszczenie rowów melioracyjnych/odwadniających oraz czyszczenie i odmulenie wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745408 2020-10-26
godz. 08:00
Małopolskie Przebudowa ulicy Młodzieżowej Numer referencyjny: 271.2.36.2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760266 2020-10-26
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Działu Świadczeń Rodzinn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745343 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego Numer referencyjny: PZD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759894 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz sprzętu i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764875 2020-10-26
godz. 11:30
Małopolskie Budowa wiaty drewnianej wraz z modernizacją ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu na działce nr 57 w obr. 120 przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737153 2020-10-26
godz. 12:00
Małopolskie "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760026 2020-10-26
godz. 12:00
Małopolskie Świetlica marzeń w Nowym Sączu Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego i sprzętowego (w tym komputerow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760027 2020-10-26
godz. 12:00
Małopolskie Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego i sprzętow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765307 2020-10-27
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wykonanie zadaszenia tarasu - Nowy Sącz Zlecę wykonanie zadaszenia tarasu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762447 2020-10-27
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła + Numer referencyjny: BZP.271.45.2020 Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717054 2020-10-29
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: DA.271-42/20 Wartość bez VAT: 2 200 222.67 PLN Sprzęt medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754108 2020-10-29
godz. 10:00
Małopolskie Zamówienie na roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach do zgodno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760273 2020-10-29
godz. 12:30
Małopolskie Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Karpacki Oddział Straży Granicznej ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33 - 300 Nowy Sącz:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756396 2020-10-30
godz. 08:00
Małopolskie Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz Numer referencyjny: 271.2.37.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)